Aktivity

Setkání
pořádáme srazy absolventů a nejrůznější vzdělávací, kulturní a společenské akce

Granty TGM
podporujeme odvážné studentské projekty rozvíjející demokracii a občanskou společnost

Rychlogranty TGM
okamžitou podporou studentských snů a přání rozvíjíme Masarykovu univerzitu

Spolky MU
spravujeme spolkovou místnost a podporujeme síť univerzitních spolků MU

Wikipedie MU
systematicky doplňujeme informace o významných osobnostech Masarykovy univerzity

Knihovny MU
rozšiřujeme fondy knihoven Masarykovy univerzity dary z celého světa

Obchůdek
výtěžek z prodeje směřuje na studentské projekty a rozvoj Masarykovy univerzity