Knihovny MU

Rozšiřujeme fondy knihoven Masarykovy univerzity dary z celého světa

Knihovna univerzitního kampusu MU, Kamenice 5, www.ukb.muni.cz/kuk/
Ústřední knihovna Filozofické fakulty MU, Arna Nováka 1, knihovna.phil.muni.cz
Ústřední knihovna Fakulty sociálních studií MU, Joštova 10, knihovna.fss.muni.cz
Ústřední knihovna Pedagogické fakulty MU, Poříčí 7, www.ped.muni.cz/wlib/neweb/index.php
Ústřední knihovna Právnické fakulty MU, Veveří 158/70, www.law.muni.cz/content/cs/pro-verejnost/knihovna/
Ústřední knihovna Přírodovědecké fakulty MU, Kotlářská 2, knihovna.sci.muni.cz

Postup při rozšiřování fondů [v01.03.2013 PDF kB]

Požadavek

Hledané tituly pro knihovny MU

Získané tituly pro knihovny MU