Získané tituly

Do fondů knihoven Masarykovy univerzity jsme již získali darem tyto publikace:

Knihovna univerzitního kampusu MU, Kamenice 5
www.ukb.muni.cz/kuk/
[a31-03-2013 PDF kB]

Ústřední knihovna Filozofické fakulty MU, Arna Nováka 1
knihovna.phil.muni.cz
[a31-03-2013 PDF kB]

Ústřední knihovna Fakulty sociálních studií MU, Joštova 10
knihovna.fss.muni.cz
[a31-03-2013 PDF kB]

Ústřední knihovna Pedagogické fakulty MU, Poříčí 7
www.ped.muni.cz/wlib/neweb/index.php
[a31-03-2013 PDF kB]

Ústřední knihovna Právnické fakulty MU, Veveří 158/70
www.law.muni.cz/content/cs/pro-verejnost/knihovna/
[a31-03-2013 PDF kB]

Ústřední knihovna Přírodovědecké fakulty MU, Kotlářská 2
knihovna.sci.muni.cz
[a31-03-2013 PDF kB]