Spolky MU

Spravujeme spolkovou místnost a propojujeme univerzitní spolky MU…

Síť univerzitních spolků Masarykovy univerzity

Spolková místnost
místnost se nachází vedle Kounicova sálu v 5. patře budovy rektorátu MU na Žerotínově nám. 9

Spolkový fond MU (SMUF)
technika a věci, které společně sdílí spolky Masarykovy univerzity