Wikipedie MU

Tým Wikipedie na MU
systematicky doplňujeme informace o Masarykově univerzitě na Wikipedii

>> Masarykova univerzita
>> Absolventi Masarykovy univerzity

První setkání Wikipedistů Masarykovy univerzity se uskutečnilo ve středu 13.03.2013. U příležitosti 96. výročí založení Masarykovy univerzity získaly aktivity Wikipedistů MU oficiální záštitu a podporu rektora MU Mikuláše Beka. Masarykova univerzita se tak v lednu 2015 stala historicky první českou a evropskou wikiuniverzitou s vlastním wikipedistou rezidentem Markem Blahušem.

>> Wikipedie: Masarykova univerzita: historie všech wikiaktivit MU
>> WikiProjekt Masarykova univerzita: oficiální projekt prezentace MU na Wikipedii
>> Wikipedisté MU: tým pedagogů, studentů a absolventů MU rozvíjející Wikipedii
>> Wikizpravodaj MU: pravidelný měsíční zpravodaj o MU na Wikipedii
>> Pod reálnou lípou Brno: pravidelná měsíční setkání brněnských wikipedistů

AKTUÁLNĚ:
Všechny pedagogy nejen Filozofické fakulty MU zveme na seminář o využití Wikipedie ve vysokoškolské výuce, který se koná za účasti profesora Jana Sokola, wikipedisty rezidenta MU Marka Blahuše, pedagogů FF MU Karolíny Stehlíkové, Jiřího Rambouska a dalších v pondělí 14. září 2015 14:00–16:00 hodin, Filozofická fakulta MU, Arne Nováka 1, budova B2, učebna B2.13… Více ZDE