Členství

Řádným členem spolku se může stát bezúhonná fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí se stanovami spolku. Členství není vázáno na občanství ČR, ani na studium či absolutorium Masarykovy univerzity. Členství vzniká na základě podání přihlášky dnem zaplacení členského příspěvku v minimální výši schválené členským shromážděním. Členský příspěvek na další kalendářní rok je optimální uhradit do 31. března daného roku, abychom mohli realizovat především podporu studentských projektů. V případě neuhrazení příspěvku do 30. června daného roku dojde k pozastavení členství (dále viz stanovy).

Členský příspěvek na kalendářní rok 2019:
minimální 200 Kč (platba ze zahraniční banky 8 EUR)
čestný člen a držitel průkazky TP či ZTP 0 Kč / 0 EUR (platba dobrovolná)

Svůj příspěvek prosím pošlete na bankovní účet spolku 2500203030/2010 (FIO banka).
Pro platby ze Slovenska bez poplatků využijte účet 2500203030/8330 (FIO banka).
Jako variabilní symbol uveďte datum narození ve formátu RRRRMMDD
a do poznámek připište své jméno.

V případě úhrady členského příspěvku ze zahraniční banky prosíme o zaslání platby v EUR. Platíme pak 5× nižší poplatky za bankovní transakci než za platby odeslané v Kč (CZK). Děkujeme za vstřícnost při šetření provozních nákladů.
IBAN: CZ5920100000002500203030
BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Bankovní účet spolku je transparentní:
https://www.fio.cz/scgi-bin/hermes/dz-transparent.cgi?ID_ucet=2500203030

Svým členstvím ve spolku podpoříte především studentské projekty rozvíjející občanskou společnost. Granty TGM