Členství

Řádným členem spolku se může stát bezúhonná fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí se stanovami spolku. Členství není vázáno na občanství ČR, ani na studium či absolutorium Masarykovy univerzity. Členství vzniká na základě podání přihlášky a zaplacení členského příspěvku ve výši odsouhlasené valným shromážděním. Členský příspěvek na další kalendářní rok je nutné uhradit do 31. března daného roku, jinak členství zaniká. Členský příspěvek nových členů uhrazený do 30.9. se vztahuje na daný kalendářní rok, pro platby přijaté od 1.10. do konce roku, platí členství po daný rok a po celý následující kalendářní rok.

Členský příspěvek na kalendářní rok 2016:
základní 200 Kč (platba ze zahraniční banky 8 EUR)
mecenáš 400 Kč (platba ze zahraniční banky 16 EUR)
čestný člen a držitel průkazky TP či ZTP 0 Kč / 0 EUR (platba dobrovolná)

Svůj příspěvek prosím pošlete na bankovní účet spolku 2500203030/2010 (FIO banka).
Pro platby ze Slovenska bez poplatků využijte účet 2500203030/8330 (FIO banka).
Jako variabilní symbol uveďte datum narození ve formátu RRRRMMDD
a do poznámek připište své jméno.

V případě platby členského příspěvku ze zahraniční banky moc prosíme o zaslání platby v EUR. Za platby v EUR došlé ze zahraničí platíme 5x nižší poplatky za bankovní transakci než za platby odeslané v Kč (CZK). Děkujeme moc za vstřícnost a šetření provozních nákladů.
IBAN: CZ5920100000002500203030
BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Bankovní účet spolku je transparentní:
https://www.fio.cz/scgi-bin/hermes/dz-transparent.cgi?ID_ucet=2500203030

Svým členstvím ve spolku podpoříte především studentské projekty rozvíjející občanskou společnost. Granty TGM