Čestní členové

Čestné členství SAPMU se uděluje významným osobnostem za podporu studentů, rozvoj spolku či Masarykovy univerzity. Právo navrhnout čestné členství má každý člen spolku. Čestné členy schvaluje členské shromáždění. Čestný člen požívá všech práv a povinností řádného člena s tím, že placení členských příspěvků je dobrovolné.

Své návrhy na čestné členy můžete posílat na adresu: spolek@muni.cz

Čestnými členy SAPMU jsou tyto osobnosti spojené s Masarykovou univerzitou:

Isabel Bader (1928) filantrop, od 21.11.2013
Marek Blahuš (1986) první Wikipedista rezident MU, od 20.11.2015
Martin Černohorský (1923) teoretický fyzik, absolvent a pedagog PřiF MU, od 18.12.2012
Josef Čermák (1924) právník, básník, publicista a historik, od 11. 12. 2018
Peter Demetz (1922) literární vědec, překladatel, hostující pedagog FF MU, od 18.12.2012
Ludmila Dlouhá (1942) knihovnice, od 21.11.2013
Jiří Dušek (1971) fyzik, popularizátor vědy, ředitel hvězdárny, absolvent PřiF MU, od 21.11.2013
Jasna Flamiková (1969) ředitelka Nadace Veronica, absolventka PřiF MU, od 24.11.2014
Pavel Franc (1978) právník, ředitel organizace Frank Bold, absolvent PrF MU, od 24.11.2014
Jiří Friml (1973) rostlinný biolog, absolvent a pedagog PřiF MU, od 21.11.2013
Petr Hajn (1935) právník, pedagog PrF MU, od 18.12.2012
Ivan Holoubek (1951) chemik, ekotoxikolog, zakladatel RECETOXu, absolvent a pedagog PřiF MU, od 21.11.2013
František Janouch (1931) jaderný fyzik, zakladatel Nadace Charty 77, od 24.11.2014
Leoš Jordán jednatel firmy MB cargo s.r.o., dopravce, od 24.11.2014
Tomáš Kára (1967) lékař, kardiolog, absolvent LF MU, od 20.11.2015
Ada Kolman (1939) mikrobioložka, Nadace Charty 77, od 24.11.2014
Michal Konečný (1982) historik, absolvent FF MU, od 21.11.2013
Rostislav Koryčánek (1972) historik umění, absolvent FF MU, od 21.11.2013
Lumír Krejčí (1972) molekulární biolog, absolvent PřiF MU, od 20.11.2015
Karel Landyš (1936) onkolog, autor knihy Konvalinka, od 18. 10. 2017
Igor Laštůvka (1975) ředitel Divize jih firmy SITA CZ a.s., od 18.12.2012
Hana Librová (1943) environmentalistka, absolventka PřiF MU, pedagožka FSS MU, od 18.12.2012
Tomáš Mozga (1980) chemik a biolog, absolvent PřF MU, od 18. 10. 2017
Matěj Myška (1984) právník, expert na autorské právo, absolvent PrF MU, od 20.11.2015
Jana Nechutová (1936) filoložka, absolventka a pedagožka FF MU, od 20.11.2015
Jaroslav Ostrčilík (1983) germanista, organizátor, absolvent FF MU, od 20.11.2015
Radim Petratur (1977) zakladatel SAPMU, absolvent FI MU, od 24.11.2014
Thomas J. Resch (1964) diplomat, magistrát města Vídně, od 21.11.2013
Eduard Schmidt (1935) fyzik, pedagog PřiF MU, od 21.11.2013
Vladimír Smékal (1935) psycholog, absolvent FF MU, pedagog FSS MU, od 18.12.2012
Drahoslav Sojka (1924) advokát, absolvent PrF MU, od 20.11.2015
Don Sparling (1943) kanadista, brnofil, pedagog FF MU, od 18.12.2012
Dušan Šlosar (1930) jazykovědec, absolvent a pedagog FF MU, od 21.11.2013
Josef Šmajs (1938) filozof, spisovatel, absolvent FF MU, pedagog ESF MU, od 21.11.2013
Miloš Štědroň (1942) muzikolog, skladatel, absolvent a pedagog FF MU, od 18.12.2012
Pavel Švanda (1936) spisovatel, novinář, absolvent a pedagog FF MU, od 21.11.2013
Kateřina Tučková (1980) spisovatelka, kurátorka, absolventka FF MU, od 20.11.2015
Jiří Voráč (1965) filmový historik, absolvent a pedagog FF MU, od 24.11.2014
Jiří Vorlíček (1944) lékař, onkolog, absolvent a pedagog LF MU, od 24.11.2014
Alena Wagnerová (1936) spisovatelka, absolventka PřiF MU, od 18.12.2012

Čestnými členy SAPMU byly i tyto významné osobnosti:
Alfred Bader (1924-2018) chemik, podnikatel, sběratel umění, filantrop, od 21.11.2013
Ivo Možný (1932-2016) sociolog, absolvent FF MU, pedagog FSS MU, od 18.12.2012
Antonín Přidal (1935-2017) spisovatel, překladatel, pedagog, absolvent FF MU, od 20.11.2015
Kateřina Smutná (1947-2016) archivářka, ředitelka Moravského zemského archivu, absolventka FF MU, od 24.11.2014
Věra Spurná (1925) radiobioložka, cytogenetička, krasobruslařka, absolventka PřiF MU, od 20.11.2015