Přihláška

Jméno a příjmení (roz. ) (vyžadováno)

Datum narození (vyžadováno)

Bydliště (vyžadováno)

Váš e-mail (vyžadováno)

Váš telefon

Fakulta, obor, rok ukončení

Profese

Prosím o přijetí mé přihlášky ke členství v občanském sdružení Spolek absolventů a přátel Masarykovy univerzity. Seznámil/a jsem se se stanovami spolku, souhlasím s jejich zněním a svými aktivitami pomohu naplňovat poslání spolku.

Souhlasím se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů uvedených na přihlášce za účelem evidence členů, jejich kontaktování a informování o aktivitách spolku. Poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné. Ochrana osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších právních předpisů.

Souhlasím se zveřejnění svého jména, příjmení a data narození v seznamu členů spolku na webových stránkách spolku a na transparentním účtu spolku.

Členství ve spolku vzniká na základě podání písemné přihlášky a zaplacení členského příspěvku ve výši odsouhlasené valným shromážděním. Členství na další kalendářní rok je nutné uhradit do 31. března daného roku, jinak členství zaniká.

Vaše poznámky či vzkazy: