Přihláška

Jméno a příjmení (rodné příjmení) (vyžadováno)

Datum narození (vyžadováno)

Bydliště (vyžadováno)

Váš e-mail (vyžadováno)

Váš telefon

Fakulta, obor, rok ukončení

UČO

Profese

Prosím o přijetí mé přihlášky ke členství ve Spolku absolventů a přátel Masarykovy univerzity. Seznámil/a jsem se se stanovami spolku, souhlasím s jejich zněním a svými aktivitami pomohu naplňovat poslání spolku.

Souhlasím se shromažďováním a zpracováním mých osobních údajů uvedených na přihlášce za účelem evidence členů, jejich kontaktování a informování o aktivitách spolku. Poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné. Ochrana osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlasím se zveřejnění mého jména, příjmení a data narození v seznamu členů spolku na webových stránkách spolku a na transparentním účtu spolku.

Členství ve spolku vzniká na základě podání písemné přihlášky dnem zaplacení členského příspěvku v minimální výši schválené členským shromážděním. Členský příspěvek na další kalendářní rok je optimální uhradit do 31. března daného roku, abychom mohli realizovat především podporu studentských projektů. V případě neuhrazení příspěvku do 30. června daného roku dojde k pozastavení členství (dále viz stanovy).

Vaše poznámky či vzkazy: