Přihláška

Jméno a příjmení (rodné příjmení) (vyžadováno)

Datum narození (vyžadováno)

Bydliště (vyžadováno)

Váš e-mail (vyžadováno)

Váš telefon

Fakulta, obor, rok ukončení

UČO

Profese

Prosím o přijetí mé přihlášky ke členství v občanském sdružení Spolek absolventů a přátel Masarykovy univerzity. Seznámil/a jsem se se stanovami spolku, souhlasím s jejich zněním a svými aktivitami pomohu naplňovat poslání spolku.

Souhlasím se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů uvedených na přihlášce za účelem evidence členů, jejich kontaktování a informování o aktivitách spolku. Poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné. Ochrana osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších právních předpisů.

Souhlasím se zveřejnění svého jména, příjmení a data narození v seznamu členů spolku na webových stránkách spolku a na transparentním účtu spolku.

Členství ve spolku vzniká na základě podání písemné přihlášky a zaplacení členského příspěvku ve výši odsouhlasené valným shromážděním. Členský příspěvek na další kalendářní rok je nutné uhradit do 31. března daného roku, jinak členství dle stanov zaniká.

Vaše poznámky či vzkazy: