Dary

Pomozte nám svými dary rozvíjet Masarykovu univerzitu, město Brno a naši společnost.

GRANTY TGM
Sháníme finanční prostředky na podporu odvážných studentských projektů rozvíjejících demokracii a občanskou společnost. Podpořte svým darem tvůrčí studenty Masarykovy univerzity.

FONDY KNIHOVEN MU
Sháníme publikace, které dosud chybí ve fondech knihoven Masarykovy univerzity. Podpořte svým darem zkvalitnění výuky a výzkumu na Masarykově univerzitě.

Mnohokrát děkujeme za vaši pomoc a podporu!