Spolek absolventů MU změnil svoji podobu

10.1.2012 online muni.cz, David Povolný [PDF 43 kB]

Nové pojetí Spolku absolventů a přátel Masarykovy univerzity včera schválilo valné shromáždění tohoto občanského sdružení. Bude se orientovat na podporu studentských projektů prostřednictvím grantové činnosti a zapojovat do aktivit na podporu občanské společnosti.

„Poslání Spolku je sdružovat absolventy, studenty a přátele Masarykovy univerzity, kteří v duchu demokratických principů usilují o tvůrčí společenství kolem univerzity a podporu studentských a absolventských aktivit,“ citoval na valném shromáždění z nových stanov čerstvě zvolený předseda Spolku Tomáš Mozga.

Sedmičlenný výbor Spolku plánuje v průběhu ledna spustit nové webové stránky a aktualizovat databázi členů. Už letos se také chystá rozjet grantový systém na podporu studentských projektů – debat, výstav, festivalů a dalších akcí. Na podzim chce výbor také uspořádat tzv. Sametovou přednášku – pozvat nějakou významnou osobnost u příležitosti výročí sametové revoluce na přednášku do Brna.

Všichni členové budou v roce 2012 dostávat pozvánky na rozmanité akce věnované demokracii a také získávat pravidelné informace o činnosti a projektech spolku. Získají i bezplatný vstup do všech knihoven na Masarykově univerzitě.

Členský příspěvek pro letošní rok schválilo valné shromáždění na výši 200 kč se splatností do 31. března.

Více již brzy na webových stránkách Spolku.


Comments are closed.