O nás

Spolek byl registrován na Ministerstvu vnitra ČR dne 17. června 2004 pod číslem VS/1-1/57686/04-R. První velké valné shromáždění spolku se uskutečnilo v sobotu 21. ledna 2006. Masarykova univerzita právě slavila své 87. narozeniny. Letos má naše univerzita již 95 let! Náš spolek stále existuje a stále je otevřený všem aktivním a tvůrčím lidem. Spolek sdružuje absolventy, studenty, zaměstnance a přátele Masarykovy univerzity, kteří chtějí rozvíjet svou alma mater, město Brno i naši společnost.

Prioritami spolku jsou:
> podpora studentů a studentských spolků
> podpora studentských a absolventských projektů rozvíjejících občanskou společnost
> doplňování a rozšiřování informací o významných osobnostech MU na Wikipedii
> rozšiřování fondů knihoven Masarykovy univerzity dary z celého světa
> pořádání vzdělávacích, kulturních a společenských akcí
> pořádání absolventských srazů
> rozvoj mezinárodní spolupráce
> šíření dobrého jména Masarykovy univerzity v ČR i ve světě
a mnohé další

Aktivity spolku navazují na hodnoty a odkaz prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka.

Nejdůležitější hodnoty pro budoucnost české společnosti nejsou výhradně české, jsou univerzální. Jsou to hodnoty Masaryka a Wilsona, Havla a demokratů po celém světě:
> svoboda projevu a myšlení;
> respekt k názoru druhých;
> rovnost občanských a politických práv;
> zdvořilost ve veřejných debatách;
> oddanost spravedlnosti;
> dobrá péče o životní prostředí;
> láska k pravdě;
> a vědomí, že národní zájmy jsou spojeny s prosperitou regionálních i globálních sousedů.

Madeleine Albright, Česká vize, www.ceskavize.cz, 17.11.2009

Společně s vámi tvoříme lepší svět!