Smlouvy

18.12.2012 Smlouva o partnerství s Masarykovou univerzitou [PDF]

Smlouva o partnerství s knihovnou FF MU [PDF]
Smlouva o partnerství s knihovnou FSS MU [PDF]
Smlouva o partnerství s knihovnou KUK MU [PDF]
Smlouva o partnerství s knihovnou PedF MU [PDF]
Smlouva o partnerství s knihovnou PrF MU [PDF]
Smlouva o partnerství s knihovnou PřiF MU [PDF]

Smlouva o sociálním partnerství se Střední školou KNIH, o.p.s. [PDF]

Smlouva o dílo s Magdalenou Chumchalovou [PDF]