Rozpočet

Rozpočet spolku na rok 2018 schválený valným shromážděním dne 18. 10. 2017:

Příjmy 2018: 30 000 Kč
členské příspěvky: ~ 25 000 Kč
dary: 0 Kč
granty: 0 Kč
obchod: 5 000 Kč
 
Výdaje 2018: 42 000 Kč
provoz: 2 000 Kč
majetek nákup: ~2 000 Kč
propagace: ~2 000 Kč
Granty TGM: 30 000 Kč
Tým Wikipedie: ~2 000 Kč
Freedom Lecture: ~2 000 Kč
setkání: ~2 000 Kč

Vzhledem k tomu, že stav finančních prostředků v době schvalování rozpočtu činil 40.198,92 Kč a na konci roku se zvýšil o částku 4.919,- Kč (nevyčerpané a vrácené prostředky z grantu), dovolujeme si opět naplánovat přidělení grantů TGM.


 
Hospodaření SAPMU v roce 2015 [PDF 45 kB]
Hospodaření SAPMU v roce 2014 [PDF 49 kB]
Hospodaření SAPMU v roce 2013 [PDF 81 kB]
Hospodaření SAPMU v roce 2012 [PDF 57 kB]