Tým

Předseda (statutární zástupce spolku)

Danuše Spáčilová (*20. 11. 1954, abs. PrF MU), 799@mail.muni.cz


 

Výbor (výkonný orgán spolku)

Martin Glogar (*20. 8. 1980, abs. FF MU), místopředseda, granty TGM, správa spolkovny, Freedom Lecture, … glogar@czs.muni.cz
Kateřina Janků(*10. 1. 1969, abs. FF MU), organizace akcí…, katkajanku@gmail.com
Zdeněk Moravec (*29. 6. 1981, abs. PřF MU) ), hospodář spolku, databáze členů, správa webu, FB, kalendář akcí…, hugo@chemi.muni.cz
Jolana Navrátilová (*6. 12. 1973, abs. FSS MU)), tvorba webu, organizace akcí, administrativa spolku…, jnavrati@mail.muni.cz
Ondřej Zahradníček (*26. 3. 1969, abs. LF MU) ), organizace akcí… , zahradnicek@fnusa.cz


 

Správní rada (kontrolní a poradní orgán spolku)

Eva Janouškovcová (2016-2019), abs. PřF, členka SAPMU, Centrum pro transfer technologií MU, předsedkyně správní rady

Jan Hanák (2018-2021) člen SAPMU, publicista ČT, kněz, www.hoha.cz
Tomáš Kára (2016-2019) abs. LF MU, čestný člen SAPMU, kardiolog, Centrum kardiovaskulární a transplantační technologie
Rostislav Koryčánek (2018-2021), abs. FF MU, čestný člen SAPMU, Moravská galerie v Brně
Petr Krontorád (2016-2019), abs. FI MUNI, NetSuite
Kristýna Pešáková (2016-2019), abs. FSS a FF MU, Nesehnutí
Jan Slovák (2018-2021), abs. PřF MU, člen SAPMU, ředitel Ústavu matematiky a statistiky, Přírodovědecká fakulta MU
Markéta Soukupová (2016-2019) majitelka kavárny Bonifáco s.r.o.
Don Sparling (2016-2019), čestný člen SAPMU, Brno Expat Centre
Hana Svatoňová (2018-2021), abs. PřF, prorektorka pro vnější vztahy MU