Události

Aktuality, novinky

Pozvánka na náhradní valné shromáždění dne 18. října 2017 v 17:00 hod. v zasedací místnosti děkanátu PrF MU, Veveří 70.