Události

Aktuality, novinky

Setkání právníků a studentů práv, jehož cílem je rozvoj právnické encyklopedie Iurium Wiki.

SAPMU finančně podporuje akci v rámci herního festivalu Gamer Pie.

SAPMU pořádá komentovanou procházku po Brně u příležitosti vydání knihy Brno okupované.

Studenti FF MU ve spolupráci s KJM v Brně pořádají rukodělný workshop pro děti i dospělé. Akce probíhá za finančního přispění SAPMU a grantu TGM.