Události

Aktuality, novinky

Výstava s názvem Příběhy bláznovství bude už od pondělí 12. června k vidění ve foyer Sálu B. Bakaly v Brně. Připravily ji studentky medicíny z organizace IFMSA CZ. Výstava popisuje různá duševní onemocnění, ale hlavně životy těch, kteří se s těmito problémy potýkají.

Dne 26. června 2017 se v 15:15 sejdeme u vrátnice přírodovědecké fakulty. Historii a současnost zahrady nám představí Ondřej Zahradníček ze Sdružení přátel botanické zahrady, který nás na závěr také provede po zahradě. Mezitím od 15.30 navštívíme skleníky, kde bude zajištěn odborný výklad pracovníků zahrady. Vstupné do skleníků hradí Spolek absolventů, tj. pro členy je účast na akci zdarma, ostatní uhradí na pokladně 40,- Kč za exkurzi do skleníku.