Aktuality

přehled aktuálních informací

Výstava s názvem Příběhy bláznovství bude už od pondělí 12. června k vidění ve foyer Sálu B. Bakaly v Brně. Připravily ji studentky medicíny z organizace IFMSA CZ. Výstava popisuje různá duševní onemocnění, ale hlavně životy těch, kteří se s těmito problémy potýkají.

Dne 26. června 2017 se v 15:15 sejdeme u vrátnice přírodovědecké fakulty. Historii a současnost zahrady nám představí Ondřej Zahradníček ze Sdružení přátel botanické zahrady, který nás na závěr také provede po zahradě. Mezitím od 15.30 navštívíme skleníky, kde bude zajištěn odborný výklad pracovníků zahrady. Vstupné do skleníků hradí Spolek absolventů, tj. pro členy je účast na akci zdarma, ostatní uhradí na pokladně 40,- Kč za exkurzi do skleníku.

Srdečně Vás zveme do Památníku písemnictví na Moravě na koncert k 100. výročí narození básníka a spisovatele Josefa Kainara, který se uskuteční 7. června 2017 v 17 hodin. Vystoupí zde studenti hudebně dramatického oddělení konzervatoře Brno.

MEETING BRNO se koná každoročně na konci května a nabízí platformu pro setkání zástupců různých názorů, kultur a náboženství. Jeho program sestává z diskusních fór s inspirativními hosty a množství uměleckých vystoupení, která rozvíjejí hlavní festivalové téma.

Jak je to s legálním ozbrojováním občanů a regulativními směrnicemi? Jaká je role armády a policie v dnešní době. Proč (ne)posilovat aktivní zálohy? Jsou domobranné spolky a soukromé agentury potřeba? To vše a mnohem více!

Srdečně vás zveme na letošní valnou hromadu Spolku absolventů a přátel Masarykovy univerzity, která se koná 4. května 2017 v 18.00 v prostorách univerzitní budovy na Komenského náměstí, 3. patro, místnost 300.

Dovolili bychom si vás pozvat na další přednášku z cyklu StřeDění. Pozvání přijal přední znalec staroslověnských a církevněslovanských památek Mgr. Václav Čermák, Ph.D. ze Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i., v Praze.

Výstava určená především návštěvníkům předškolního a mladšího školního věku, kteří se seznámí s veselými verši, rýmy a pohádkovými motivy v tvorbě Josefa Kainara. K výstavě jsou připraveny doprovodné programy.

Dovolte, abychom Vás pozvali do Památníku písemnictví na Moravě na vernisáž výstavy k poctě hudebníka, básníka, dramatika, karikaturisty, kreslíře, fotografa a autora písňových textů Josefa Kainara, která bude zahájena 12. dubna v 17 hodin.