Aktuality

přehled aktuálních informací

Jménem studentů všech brněnských vysokých škol bychom Vás rádi pozvali na Brněnský sedmnáctý!

Vizí druhého ročníku studentské genderové konference MeziMeze je propojit studující, které/ří se zabývají tématikou genderu v rámci rozličných akademických disciplín. Chceme vytvořit prostor pro setkání a kritickou diskuzi, propojovat různorodé zkušenosti a perspektivy.

Setkání právníků a studentů práv, jehož cílem je rozvoj právnické encyklopedie Iurium Wiki.

SAPMU finančně podporuje akci v rámci herního festivalu Gamer Pie.

SAPMU pořádá komentovanou procházku po Brně u příležitosti vydání knihy Brno okupované.

Studenti FF MU ve spolupráci s KJM v Brně pořádají rukodělný workshop pro děti i dospělé. Akce probíhá za finančního přispění SAPMU a grantu TGM.