Aktuality

přehled aktuálních informací

SAPMU pořádá exkurzi do Univerzitního kampusu v Bohunicích.

Jménem studentů všech brněnských vysokých škol bychom Vás rádi pozvali na Brněnský sedmnáctý!

Vizí druhého ročníku studentské genderové konference MeziMeze je propojit studující, které/ří se zabývají tématikou genderu v rámci rozličných akademických disciplín. Chceme vytvořit prostor pro setkání a kritickou diskuzi, propojovat různorodé zkušenosti a perspektivy.