Aktuality

přehled aktuálních informací

Pozvánka na náhradní valné shromáždění dne 18. října 2017 v 17:00 hod. v zasedací místnosti děkanátu PrF MU, Veveří 70.

Zveme vás do Památníku písemnictví na Moravě na připravovanou výstavu Móda v dobovém tisku. Inspirace z časopisů 20. a 30. let. Její vernisáž se uskuteční 22. 11. v 18 hodin. Součástí akce bude módní přehlídka skupiny Prvorepubliková móda.

srdečně Vás zveme na říjnové StřeDění, které se uskuteční 18. 10. 2017 v 17 hodin v Památníku písemnictví na Moravě v Rajhradě. Tématem přednášky bude Svatý Václav ve svědectví relikvií a rukopisů. Přednášet bude doc. Mgr. David Kalhous, Ph.D. – historik středověku z Ústavu PHV a archivnictví z brněnské Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a z vídeňského Institutu für Mittelalterforschung der ÖAW.

Vážené členky, vážení členové SAPMU, dne 4. 5. 2017 se sešlo valné shromáždění, které přispělo k ujasnění perspektiv SAPMU a k probuzení části členské základy. Všem zúčastněným členům za jejich aktivní přístup velice děkujeme. V dobré víře jsme schválili nové orgány spolku, ovšem v procesu jejich zápisu do registru jsme zjistili, že toto jednání nebylo úplně v souladu s novým občanským zákoníkem.