Aktuality

přehled aktuálních informací

Setkání právníků a studentů práv, jehož cílem je rozvoj právnické encyklopedie Iurium Wiki.

SAPMU finančně podporuje akci v rámci herního festivalu Gamer Pie.

SAPMU pořádá komentovanou procházku po Brně u příležitosti vydání knihy Brno okupované.

Studenti FF MU ve spolupráci s KJM v Brně pořádají rukodělný workshop pro děti i dospělé. Akce probíhá za finančního přispění SAPMU a grantu TGM.

Chemici a biologové z Masarykovy univerzity získali 100 milionů korun na další vývoj látek, které by mohly být využitelné při léčbě nádorových a kardiovaskulárních onemocnění. Jejich práci v dalších čtyřech letech podpoří peníze z evropských fondů. Zkoumané látky chtějí vědci nabídnout farmaceutickým firmám, což se u některých z nich již podařilo.

Ceny byly předány ve středu 20. června 2018 v Buquoyském paláci. Z více než sedmdesáti vědců bylo vybráno 21 laureátů v oborech chemie, počítačové vědy, lékařství, farmacie, jaderný výzkum a humanitní a společenské vědy. Z Masarykovy univerzity uspělo šest vědců.