Absolventské spolky českých univerzit 2014

Jak si vede SAPMU mezi ostatními absolventskými spolky českých univerzit?
Přehled aktivit k 22.1.2014

Akademie múzických umění v Praze (AMU), www.amu.cz
=> Databáze Absolventů AMU, www.amu.cz/cs/pro-absolventy

Akademie výtvarných umění v Praze (AVU), www.avu.cz
=> nic

Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU), www.czu.cz
=> Klub absolventů ČZU v Praze, www.ka.czu.cz

České vysoké učení technické v Praze (ČVUT), www.cvut.cz
=> Spolek absolventů a přátel ČVUT, www.absolventicvut.cz

Janáčkova akademie múzických umění v Brně (JAMU), www.jamu.cz
=> kontakty, www.jamu.cz/vyhledavani/absolventi.html

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU), www.jcu.cz
=> nic

Masarykova univerzita (MU), www.muni.cz
=> Spolek absolventů a přátel Masarykovy univerzity, www.spolek.muni.cz
=> Absolventská síť Masarykovy univerzity, is.muni.cz/absolventi

Mendelova univerzita v Brně (MENDELU), www.mendelu.cz
=> Klub absolventů MZLU v Brně, www.mendelu.cz/cz/klub_absolventu

Ostravská univerzita v Ostravě (OU), www.osu.cz
=> Absolventi Ostravské univerzity, absolventi.osu.cz

Slezská univerzita v Opavě (SU), www.slu.cz
=> absolventi, www.slu.cz/slu/cz/absolventi

Technická univerzita v Liberci (TUL), www.tul.cz
=> Klub absolventů Technické univerzity v Liberci, www.tul.cz/absolventi_501

Univerzita Hradec Králové (UHK), www.uhk.cz
=> absolventi, www.uhk.cz/cs-cz/studium/absolventi/Stranky/default.aspx

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP), www.ujep.cz
=> Spolek absolventů a přátel UJEP, www

Univerzita Karlova v Praze (UK), www.cuni.cz
=> Spolek absolventů a přátel UK, www.cuni.cz/UK-4027.html

Univerzita Palackého v Olomouci (UP), www.upol.cz
=> Portál absolventů Univerzity Palackého v Olomouci, www.absolventi.upol.cz

Univerzita Pardubice (UPa), www.upce.cz
=> Klub absolventů a přátel UPa, www.upce.cz/spoluprace/absolventi/co-je-klub.html

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB), www.utb.cz
=> Klub absolventů Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, www

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (VFU), www.vfu.cz
=> nic

Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO), www.vsb.cz
=> Alumni – absolventská síť, https://www.vsb.cz/alumni

Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE), www.vse.cz
=> Klub absolventů VŠE, ka.vse.cz

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT), www.vscht.cz
=> Klub absolventů VŠCHT Praha, alumni.vscht.cz

Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ), www.vspj.cz
=> nic

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (VŠTE), www.vstecb.cz
=> Absolventský klub VŠTE, www.vstecb.cz/Absolventsky-klub-74.htm

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (VŠUP), www.vsup.cz
=> nic

Vysoké učení technické v Brně (VUT), www.vutbr.cz
=> absolventi VUT v Brně, www.vutbr.cz/absolventi
=> Spolek absolventů FAST VUT, www.fce.vutbr.cz/sabfast

Západočeská univerzita v Plzni (ZČU), www.zcu.cz
=> Klub absolventů ZČU, www.zcu.cz/absolventi

SAPMU je
> jedním z mála spolků, které fungují jako občanské sdružení
> jediným spolkem s transparentním účetnictvím a členskou základnou
> jediným spolkem řízeným absolventy nikoli univerzitními hodnostáři z titulu své funkce
> jediným spolkem, který finančně, materiálně a lidsky podporuje studentské projekty
> jediným spolkem s aktivním týmem Wikipedistů
> jediným spolkem, který získává dary pro svou univerzitu
> spolkem s nejrozmanitější činností a největším počtem aktivit za rok 2013


Comments are closed.