Čtyři studentské projekty získaly Grant TGM 2018

Do letošního ročníku Grantů TGM se přihlásili ve lhůtě do 15. 4. 2018 žadatelé s celkem 10 projekty. Dne 10. 5. 2018 se druhého kola hodnocení zúčastnili zástupci 8 projektů. Členové výboru a správní rady spolku vybrali čtyři nejzajímavější projekty a podpořil je celkovou částkou 22.000 Kč. Smlouvy byly podepsány dne 15. 5. 2018 a prostředky převedeny na účty žadatelů o grant. V případě Gamer Pie Eve bylo doporučeno přepracování a opětovné předložení žádosti. Projekt byl schválen korespondenčně až koncem září 2018.

 1. Vyšij si svou ratolest, happening-společné vyšívání národního symbolu lipového listu, kolektiv studentek FF vedený Klárou Saňákovou, 4.000 Kč
 2. Technický upgrade pro otevřenou encyklopedii o právu Iurium WIKI, kolektiv studentů PrF vedený Johnem A. Gealfowem, 10.000 Kč.
 3. Studentská genderová konference MeziMeze, kolektiv studentek FSS vedený Evou Čivrnou, 8.000 Kč.
 4. Gamer Pie Eve, popularizační pre-festival media digitálních her, kolektiv studentů FF vedený Kristýnou Mechovou, 7.600 Kč.

Studentské žádosti o gran TGM 2018

 1. Vyšij si svou ratolest
 2. Plants for ÚHV
 3. Technický upgrade pro otevřenou encyklopedii o právu Iurium Wiki
 4. MuniMUN 2018
 5. Konkrétne riešenia
 6. Global Education
 7. Knihotoč na hl. nádraží v Brně
 8. Otevřeno na Pedagogické fakultě v Brně
 9. Studentská genderová konference MeziMeze
 10. Popularizační festival média digitálních her – Gamer Pie 3. ročník

Comments are closed.