GRANTY TGM 2013: Druhé kolo hodnocení žádostí

V letošním (druhém) roce se sešly tři žádosti o Grant TGM 2013 (uzávěrka byla 28.10.2013):

1) ELSA Day – Lidská práva na sociálních sítích [PDF 68 kB]
Tereza Ordeltová (PrF MU) a spol., ELSA Brno, www.elsa.cz/brno

2) Centrum Syřiště – Platforma pro neformální vzdělávání [PDF 71 kB]
Jaroslav Biolek (PřiF MU) a spol., NaZemi, www.nazemi.cz

3) Zřízení pozice koordinátora studentských aktivit / spolků na MU [PDF 94 kB]
Václav Prak (FSS MU) a spol., MUNIE, www.munie.cz


 

Veřejná prezentace studentských projektů zrealizovaných díky podpoře Grantu TGM
a veřejná obhajoba studentských projektů žádajících o

GRANT TGM 2013
na období 17.11.2013 – 31.12.2014

se uskuteční
v úterý 12.11.2013 17:00-19:00 h
Atrium Fakulty sociálních studií MU, Joštova 10

I. Zkušenosti s granty TGM 2012
17:05-17:10 realizace projektu QMU (tým Alžběty Možíšové)
17:10-17:15 realizace projektu Dobroděj (tým Veroniky Syrové)
17:15-17:20 realizace projektu Filantros / Zlepši to (tým Šárky Duškové)
17:20-17:40 diskuse studentů se členy správní rady SAPMU

II. Prezentace žadatelů o Grant TGM 2013
17:40-17:45 cíle a podmínky Grantů TGM 2013
17:45-18:00 prezentace a diskuse (3+12 min) projektu ELSA Day (tým Terezy Ordeltové)
18:00-18:15 prezentace a diskuse (3+12 min) projektu Centrum Syřiště (tým Jaroslava Biolka)
18:15-18:30 prezentace a diskuse (3+12 min) projektu MUNIE (tým Václava Praka)
18:30-19:00 diskuse a doporučení členů správní rady SAPMU

SAPMU může podpořit studentské projekty celkovou částkou až 95.000 Kč (226% roku 2012).
> 50.000 Kč dar hejtmana Michala Haška z poslaneckého platu
> 19.500 Kč vrácený grant TGM 2012, nerealizovaný projekt Filantros / Zlepši to!
> 25.500 Kč členské příspěvky členů SAPMU na rok 2013

Studentské projekty hodnotí a doporučují k podpoře členové správní rady SAPMU.

Pozvánka [PDF 403 kB]
Informace [PDF 63 kB]


Comments are closed.