GRANTY TGM 2014: 95000 Kč na studentské projekty

GRANTY TGM 2014
u příležitosti 95. výročí založení Masarykovy univerzity
podpoříme studentské projekty rekordní částkou 95.000 Kč

Ke stažení:
Plakát [PDF 24 kB]
Základní informace [PDF 82 kB]
Žádost o grant [DOC 228 kB]
Hodnocení projektů [PDF 135 kB]
Závěrečná zpráva [DOC 143 kB]

Cílem grantů TGM je odborná, finanční a materiální podpora studentských projektů zaměřených na rozvoj demokracie a občanské společnosti v České republice i ve světě.

Granty TGM umožňují realizovat debaty, přednášky, setkání, výstavy, projekce, festivaly, soutěže, koncerty, happeningy, konference, workshopy, stáže, dokumenty, publikace, výzkumné projekty…

Granty TGM vyhlašuje Spolek absolventů a přátel Masarykovy univerzity, www.spolek.muni.cz, se sídlem Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno (IČO: 26669099).

Granty TGM se udělují ve výši 4.000-50.000 Kč na projekt. Letos chceme rozdělit částku 95.000 Kč. Tvoří ji členské příspěvky členů SAPMU a dar hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška.

Žadatelem o grant TGM může být pouze student Masarykovy univerzity.

Podmínky grantů TGM:
> projekt je v souladu se zaměřením grantů TGM,
> projekt má dlouhodobý dopad na společnost a aktivně je do něho zapojena veřejnost,
> projekt má jasně formulované cíle a výstupy, přiměřený a hospodárný rozpočet,
> projekt má dostatečně zpracovaný realizační plán a časový harmonogram.

Vyplněnou žádost o grant TGM je nutné odeslat v elektronické podobě na adresu spolek@muni.cz nejpozději do čtvrtka 27.2.2014 23:59 h.

Všechny žádosti o grant TGM, které splní podmínky grantů TGM postoupí do druhého kola grantového řízení. To se uskuteční v pondělí 3.3.2014 za účasti členů správní rady SAPMU. Na základě grantové žádosti, 3 minutové prezentace a 5 minutové diskuse s žadateli vybere správní rada SAPMU nejlepší projekty, které získají Grant TGM 2014. V případě, že projekt v grantovém řízení uspěje, uzavře SAPMU ve středu 5.3.2014 se žadatelem smlouvu o udělení grantu TGM. Grant TGM bude příjemci poskytnut v jedné splátce nejpozději do 14 dnů od uzavření smlouvy.

Příjemce grantu TGM předkládá SAPMU nejpozději do 28.2.2015:
> závěrečnou zprávu o projektu s podrobným vyúčtováním projektu,
> ukázky informačních a propagačních materiálů projektu,
> minimálně 10 fotografií v elektronické podobě.

Harmonogram grantů TGM 2014:
neděle 19.1.2014 vyhlášení grantů TGM 2014 (45. výročí úmrtí Jana Palacha)
čtvrtek 27.2.2014 23:59 h uzávěrka přihlášek grantového řízení
pondělí 3.3.2014 17:00-19:00 h Komenského nám. 2, místnost 201: druhé kolo grantového řízení, výběr nejlepších projektů
středa 5.3.2014 uzavření smluv s úspěšnými žadateli, převod grantu TGM na účet žadatele
sobota 28.2.2015 termín pro předložení závěrečné zprávy a dočerpání finační podpory

V prvním kole hodnocení vyřadíme všechny projekty, které:
> jsou nejasné a nesrozumitelné,
> mají formu diplomové práce jednotlivce,
> jsou organizovány s velkým množstvím partnerů, kde je zapojení SAPMU zcela mizivé,
> představují jednorázovou akci, bez dlouhodobějších přesahů,
> nejsou originální, inovativní,
> žádají stipendia, suplují funkci stipendijních fondů fakult,
> jsou zaměřeny na úzkou komunitu lidí, nejsou určeny veřejnosti,
> mají podobu večírků, párty, mají komerční charakter,
> představují činnost / provoz sdružení nikoli konkrétní projekt.

SAPMU chce především podpořit projekty, které:
> originálním způsobem připomenou 25. výročí Sametové revoluce či 95 let MU,
> originálním způsobem reagují na potřeby doby a nedostatky společnosti,
> přinášejí nová řešení a nové trendy ve vzdělávání,
> kultivují celospolečenskou diskusi a utváření názorů,
> aktivizují společnost, podporují aktivní občanství a zájem o veřejné dění,
> pomáhají nastavovat transparentní a demokratické fungování společnosti,
> rozvíjí mezikulturní, mezigenerační, mezioborový a mezináboženský dialog a spolupráci.

Příklady ideálních projektů:
> Masarykovy debaty, www.masarykovydebaty.cz
> Demagog.cz, www.demagog.cz
> Kabinet Havel, www.ceskavize.cz
> Zlepši to!, www.zlepsito.cz
> QMU, www.qmu.cz
> Zelený kampus, zelenykampus.biomania.cz
> Fyzikální cirkus, cirkus.hvezdarna.cz
> Lesní mateřská školka Dobroděj, lmsdobrodej.webnode.cz
> Uppsala Model United Nations (UMUN), www.fn.se/distrikt-och-foreningar/foreningar/uppsala-fn-forening/umun2013/

Řešitelé mohou pro řešitelský tým žádat odměnu za realizaci projektu ve výši až 10% Grantu TGM. Odměna za realizaci bude vyplacena po uzavření projektu a splnění všech náležitostí. SAPMU zastává filozofii, že každá kvalitní tvůrčí práce má být náležitě oceněna. Ani v neziskovém sektoru není možné naplno pracovat zcela zadarmo. SAPMU odvahu a dobrou práci ocení!

Ke stažení:
Plakát [PDF 24 kB]
Základní informace [PDF 82 kB]
Žádost o grant [DOC 228 kB]
Hodnocení projektů [PDF 135 kB]
Závěrečná zpráva [DOC 143 kB]


Comments are closed.