Jedno Brno = jeden transparentní systém podpory kultury

Připojujeme se k otevřené výzvě iniciativy Brno kulturní adresované zastupitelům města Brna ve věci netransparentního přidělení finančních prostředků filmovému festivalu Cinema mundi

Výzvu můžete podepsat i vy: www.brnokulturni.cz/otevreny-dopis

Veřejná prezentace rozpočtu se uskuteční 5.12.2013 od 16:00 h ve Sněmovním sále Nové radnice na Dominikánském náměstí 1, info.

Zasedání zastupitelstva města Brna se koná 10.12.2013 od 8:00 h ve Sněmovním sále Nové radnice na Dominikánském náměstí 1, https://www.facebook.com/events/459027897541232

Výzva zastupitelům města Brna

Vážené zastupitelky a zastupitelé města Brna,
na začátku října 2013 jste schválili nová pravidla dotací v oblasti kultury. Po mnoha letech tak mohou být kulturní projekty podporovány stabilněji a podle jasných pravidel. Nyní se však zdá, že opět mají vzniknout “rovnější” mezi “rovnými.”

V návrhu městského rozpočtu na rok 2014, který budete projednávat 10. prosince 2013, je navrhována částka pěti milionů korun pro jediný projekt – Mezinárodní filmový festival Cinema Mundi, a to konkrétně v položce “Nákup ostatních služeb” v rámci provozních výdajů Odboru kultury MMB. Částka vysoká jako téměř polovina všech prostředků, které se budou rozdělovat v rámci nového systému dotací, má být přidělena mimo vámi nedávno schválená pravidla, jaksi bokem. Jsme rádi, že Brno chce dát do podpory kultury víc peněz, ale vyzýváme vás, aby se tak dělo výhradně prostřednictvím schváleného transparentního systému. Tedy, abyste uvedené prostředky převedli na položku, ze které jsou kulturní dotace hrazeny.

Snahu zajistit podporu filmovému festivalu chápeme. Nemůžeme ale souhlasit s tím, aby byla zajištěna takovouto netransparentní formou. Vždyť nová dotační pravidla umožňují významným projektům zajistit odpovídající podporu, dokonce i víceleté financování. Ani pořadateli festivalu nic nebrání, aby svůj záměr podrobně popsal a ucházel se o podporu města v otevřeném dotačním řízení. Jiný postup bychom proto vnímali, jako účelové obcházení vámi schválených dotačních pravidel.

Podle informací, které zazněly v médiích, jde formálně o objednávku propagačních služeb, nikoli o dotaci. K propagaci města ale Brno zřizuje příspěvkovou organizaci Turistické informační centrum města Brna. Navíc Brnu přece dělá reklamu každý kulturní projekt, který byl podpořen z městských dotací – logo města Brna a informace o finanční podpoře musí být uváděna na všech materiálech. Také festival Cinema Mundi se v minulých letech běžně dotačního řízení účastnil a získával tak nemalé peníze na svou realizaci. Nyní má dostat mnohonásobně vyšší částku bez oficiální žádosti a jejího hodnocení.

Domníváme se, že přidělení finanční podpory mimo schválená pravidla bude precedentem, který povede k postupné erozi dotačního systému a nárůstu netransparentního zákulisního lobbingu. Navrhujeme proto, aby částka 5 milionů korun zůstala v rozpočtu kultury, ale byla převedena do položky, která je určena k rozdělování dotací podle schválených pravidel. Tím se zajistí, že veřejné finanční prostředky budou rozděleny transparentně žadatelům s nejkvalitnějšími projekty. Festival Cinema Mundi nechť se uchází o dotační podporu ve férové soutěži s ostatními.

V Brně 2. 12. 2013
Za správnost ručí David Oplatek, statutární zástupce Brno kulturní.

Výzvu můžete podepsat i vy: www.brnokulturni.cz/otevreny-dopis


Comments are closed.