Medik online: Teď mám spolek a co pak?

24.04.2013 Medik online, Ondřej Zahradníček [PDF 47 kB]

Každý to zná: na jednu stranu všechno úsilí medika směřuje k absolutoriu, promoci a zisku titulu, na druhou stranu se ten cíl někdy jeví jako vzdálený, nereálný, a snad i trochu z pověrčivosti se student zdráhá přemýšlet, co bude potom.

Ale přece: ne sice u každého, ale u mnohých ten čas přijde: státnice hotovy, diplom předán, titul udělen. A člověk najednou zjistí, že mnoho získal, ale třeba i něco ztratil. Kupříkladu to, že taková samozřejmost, jako kontakty se spolužáky, už tak samozřejmé nejsou. Už není žádné „uvidím ho nejpozději zítra ve cvičení“. Naštěstí aspoň v rámci kruhů a skupinek přátel není v dnešní době většinou problém se domluvit – existují Spolužáci i různé sociální sítě.

Ale co když chce člověk zůstat v kontaktu s celým ročníkem, a navíc i se svou fakultou, případně i celou univerzitou? I tady existují hned dvě možnosti.

První eventualitu představuje absolventská síť Masarykovy univerzity. Organizuje ji samotná univerzita, a patří k tomu například možnost nadále využívat univerzitní e-mail, číst diskusní fóra a do některých (ne do všech) i přispívat. Absolventi jsou občas zváni i na různé akce, například k devadesátému výročí založení univerzity se konalo velké setkání absolventů na brněnském Výstavišti. Samozřejmě, možnost využití záleží i na tom, jak moc absolvent aktualizuje svoje údaje, co je ochoten o sobě zveřejnit nebo jestli si nechává univerzitní e-maily přeposílat na aktuální a opravdu využívanou adresu.

A pak je ještě jedna možnost: stát se členem Spolku absolventů a přátel Masarykovy univerzity, a účastnit se projektů, které mohou využívat nejen absolventi navzájem, ale i názpátek směrem ke své mateřské univerzitě. Patří do toho například podpora studentských projektů formou tzv. „grantů TGM“, akce zaměřené na větší povědomost o významných absolventech univerzity či udělování čestného členství ve Spolku právě těmto významným absolventům.

Výhodou Spolku je třeba i to, že si jako nezávislá organizace „může dovolit“ víc, než veřejnoprávní univerzita. K tomu, aby se člověk mohl stát členem, ani nemusí být absolventem – někteří členové se stali členy už ke konci svého studia. V současnosti se na činnosti Spolku podílí skupina lidí napříč fakultami, ovšem zastoupení LF zrovna neodpovídá jejímu významu. Autor tohoto článku by byl docela rád, kdyby se do budoucna podařilo tuto skutečnost změnit. Ostatně o činnosti Spolku absolventů se můžete více dozvědět na jeho stránkách: www.spolek.muni.cz.

Je tedy vidět, že promocí vazba studenta na jeho Alma mater nekončí. Spíše právě naopak.


Comments are closed.