Pozvánka na valnou hromadu spolku

Vážené členky a členové Spolku absolventů a přátel Masarykovy univerzity,

srdečně vás zveme na letošní valnou hromadu Spolku absolventů a přátel Masarykovy univerzity, která se koná 4. května 2017 v 18.00 v prostorách univerzitní budovy na Komenského náměstí, 3. patro, místnost 300.

Na programu bude zhodnocení dosavadní činnosti spolku na základě zprávy o činnosti za rok 2016 a představených vizí rozvoje spolku v dalším období. V plánu je také doplnění výboru a správní rady spolku a volba předsedy/předsedkyně SAPMU.

Všichni, kdo jsme zatím nezaplatili členský příspěvek (200 nebo 400 Kč) za rok 2017, tak budeme moci učinit přímo na valné hromadě a opět plně využijeme výhod členství a možnosti rozhodovat o směřování SAPMU.

Podklady k valné hromadě vám zašleme nejpozději týden před jejím konáním. Vaše nápady a připomínky vítáme v kterékoliv fázi.

Rozhodně přijďte a spolu s výborem spolku a aktivními studenty a studentkami, jejichž projekty byly v uplynulých letech podpořeny Granty TGM, pomozte utvářet novou etapu našeho absolventského sdružení.

Odpovězte, prosím, krátký dotazník (vezme vám minutu času) o vaší představě dalšího fungování SAPMU – moc nám tím pomůžete.

Těšíme se na viděnou!
za výbor SAPMU

Martin Glogar
Jolana Navrátilová
Zdeněk Moravec
spolek@muni.cz


Comments are closed.