Tři studentské projekty získaly Grant TGM 2018

Do letošního ročníku Grantů TGM se přihlásili ve lhůtě do 15. 4. 2018 žadatelé s celkem 10 projekty. Dne 10. 5. 2018 se druhého kola hodnocení zúčastnili zástupci 8 projektů. Členové výboru a správní rady spolku vybrali 3 nejzajímavější projekty a podpořil je celkovou částkou 22.000 Kč. Smlouvy byly podepsány dne 15. 5. 2018 a prostředky převedeny na účty žadatelů o grant.

 1. Vyšij si svou ratolest, happening-společné vyšívání národního symbolu lipového listu, kolektiv studentek FF vedený Klárou Saňákovou, 4.000 Kč
 2. Technický upgrade pro otevřenou encyklopedii o právu Iurium WIKI, kolektiv studentů PrF vedený Johnem A. Gealfowem, 10.000 Kč.
 3. Studentská genderová konference MeziMeze, kolektiv studentek FSS vedený Evou Čivrnou, 8.000 Kč.

Studentské žádosti o gran TGM 2018

 1. Vyšij si svou ratolest
 2. Plants for ÚHV
 3. Technický upgrade pro otevřenou encyklopedii o právu Iurium Wiki
 4. MuniMUN 2018
 5. Konkrétne riešenia
 6. Global Education
 7. Knihotoč na hl. nádraží v Brně
 8. Otevřeno na Pedagogické fakultě v Brně
 9. Studentská genderová konference MeziMeze
 10. Popularizační festival média digitálních her – Gamer Pie 3. ročník

Comments are closed.