ÚSTNĚ VÍCE s pavlem švandou a karlem landyšem

Noční adventní zastavení s Václavem Havlem a Šestatřicátníky
Středa 18.12.2013 21:00-23:30 h
Divadlo Husa na provázku, Zelný trh 9, www.provazek.cz

hosté:
spisovatel a novinář Pavel Švanda, Brno
lékař Karel Landyš, Göteborg

večerem provází kněz a publicista Jan Hanák

Byt rodičů Pavla Švandy 11.9.1953 historicky první schůzka Šestky…
Leninka duben 1955 student Karel Landyš v zajetí StB…
Přemýšlení o smyslu života, o Bohu, o Češích a české společnosti…

Pozvánka [PDF 49 kB]


Comments are closed.