Vyhlášen první ročník GRANTŮ TGM

1.5.2012 Až do 30. září mohou studenti Masarykovy univerzity žádat o GRANT TGM na projekt rozvíjející občanskou společnost v České republice i ve světě.

Spolek absolventů a přátel Masarykovy univerzity
vyhlašuje první ročník studentských grantů pro rozvoj občanské společnosti
na období 12. listopadu 2012 – 12. prosince 2013

Ke stažení:
Plakát [PDF 1,2 MB]
Tisková zpráva [DOC 71kB]
Základní informace [PDF 45 kB]
Žádost o grant [DOC 150 kB]
Hodnocení projektů [PDF 39 kB]
Závěrečná zpráva [DOC 88 kB]

Cílem grantů TGM je odborná a finanční podpora studentských projektů zaměřených na rozvoj demokracie a občanské společnosti v České republice i ve světě.

Granty TGM umožňují realizovat debaty, přednášky, setkání, výstavy, projekce, festivaly, koncerty, happeningy, konference, workshopy, stáže, dokumenty, publikace, výzkumné projekty…

Granty TGM vyhlašuje Spolek absolventů a přátel Masarykovy univerzity, www.spolek.muni.cz, se sídlem Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno (IČO: 26669099).

Granty TGM se udělují jedenkrát ročně u příležitosti Mezinárodního dne studentů (17. listopadu).

Granty TGM se udělují ve výši 4.000-25.000 Kč. Minimální částka na rozdělení je 40000 Kč.

Žadatelem o grant TGM může být pouze student Masarykovy univerzity, který má již zkušenosti s realizací veřejně prospěšných projektů.

Podmínky grantů TGM:
> projekt je v souladu se zaměřením grantů TGM,
> projekt má dlouhodobý dopad na společnost a aktivně je do něho zapojena veřejnost,
> projekt má jasně formulované cíle a výstupy,
> projekt má dostatečně zpracovaný realizační plán a časový harmonogram
> administrativní náklady jsou přiměřené k celkovým nákladům projektu.

Vyplněnou žádost o grant TGM je nutné odeslat v elektronické podobě na adresu spolek@muni.cz nejpozději do 30. září 2012 24:00 h.

Všechny žádosti o grant TGM posoudí správní rada SAPMU. V případě, že projekt v grantovém řízení uspěje, uzavře SAPMU se žadatelem smlouvu o udělení grantu TGM. Grant TGM je příjemci poskytován v jedné splátce nejpozději do 14 dnů od uzavření smlouvy.

Příjemce grantu TGM předkládá SAPMU nejpozději do 12.12.2013:
> závěrečnou zprávu o projektu
> podrobné vyúčtování projektu,
> ukázky informačních a propagačních materiálů projektu,
> minimálně 10 fotografií v elektronické podobě.

Harmonogram grantů TGM 2012:
úterý 1.5.2012 vyhlášení grantů TGM
neděle 30.9.2012 24:00 hod. uzávěrka přihlášek grantového řízení
pátek 26.10.2012 výběr projektů správní radou SAPMU
středa 31.10.2012 zveřejnění výsledků grantového řízení
pondělí 12.11.2012 podepsání smluv, čerpání financí z grantů
sobota 17.11.2012 prezentace podpořených projektů a jejich autorů
čtvrtek 12.12.2013 termín pro předložení závěrečné zprávy a dočerpání finační podpory

Ke stažení:
Plakát [PDF 1,2 MB]
Tisková zpráva [DOC 71kB]
Základní informace [PDF 45 kB]
Žádost o grant [DOC 150 kB]
Hodnocení projektů [PDF 39 kB]
Závěrečná zpráva [DOC 88 kB]

Všem členům, partnerům a přátelům spolku mnohokrát děkujeme za pomoc a podporu.
Společně investujeme do budoucnosti.


Comments are closed.