Výroční zpráva SAPMU za rok 2013

Je naší milou tradicí, že na Tři krále společně bilancujeme uplynulý rok.

Jaký byl spolkový rok 2013?
Výroční zpráva SAPMU za rok 2013 [PDF 8,5 MB]

=> k 31.12.2013 měl spolek 176 členů (= 72% roku 2012, 338% roku 2011, 259% roku 2010)
=> stav financí k 31.12.2013: pokladna 0 Kč, účet 128.461,57 Kč = 128.461,57 Kč
=> celkové příjmy 2013 = 105.407 Kč
=> celkové výdaje 2013 = 28.487 Kč
=> v roce 2013 hospodařil SAPMU se ziskem 76.920 Kč. Ušetřená částka bude použita na Granty TGM 2014.

DARY A DÁRCI => získali jsme dary v celkové výši 174.539 Kč
MU TÝM WIKIPEDIE => založili jsme tým nadšenců, kteří systematicky doplňují informace o významných osobnostech MU
FONDY KNIHOVEN MU => jsme rozšířili o 1280 knih v hodnotě 80.965 Kč
GRANTY TGM => podpořili jsme 4 odvážné studentské projekty částkou 42.500 Kč
SETKÁNÍ => pořádali jsme 7 akcí, kterých se zúčastnilo přes 300 účastníků
EXPERTI => na univerzitní půdu přinášíme praktické životní zkušenosti absolventů MU
KALENDÁŘ AKCÍ => www.spolek.muni.cz/udalosti/kalendar

6.1.2013 vydáno speciální FÓRUM – Rozdělení Československa, info
13.3.2013 založen MU tým Wikipedie, info
13.3.-15.5.2013 podpora literární soutěže Ze šuplíku fantasie, tři vítězní studenti navštívili na začátku září město Vídeň, info
22.3.2013 získán dar více než 800 švédských knih, info
30.4.2013 Architektura jako Brno, procházka Brnem s Rostislavem Koryčánkem, info
14.5.2013 nominace na Cenu VIA BONA 2013 objevování nových cest dárcovství, info
10.9.2013 Brno nacistické, výprava do historie Brna s Michalem Konečným, info
8.10.2013 Brno nacistické II, repríza výpravy s Michalem Konečným, info
10.10.2013 EXPERTI: Nebojme se podnikat, radí František Churý, info
25.10.2013 podpora rektora Masarykovy univerzity, info
12.11.2013 udělení Grantů TGM 2013, info
21.11.2013 Cesta na Měsíc, 9. valné shromáždění SAPMU, info
18.12.2013 Noční adventní setkání s Pavlem Švandou a Karlem Landyšem, info

=> spolek získal 13 nových čestných členů:
Alfred Bader (1924) chemik, podnikatel, sběratel umění, filantrop
Isabel Bader (1928) filantrop
Ludmila Dlouhá (1942) knihovnice
Jiří Dušek (1971) fyzik, popularizátor vědy, ředitel hvězdárny
Jiří Friml (1973) rostlinný biolog
Ivan Holoubek (1951) chemik, ekotoxikolog, zakladatel RECETOXu
Michal Konečný (1982) historik
Rostislav Koryčánek (1972) historik umění
Thomas J. Resch (1964) diplomat, magistrát města Vídně
Eduard Schmidt (1935) fyzik, organizátor
Dušan Šlosar (1930) jazykovědec
Josef Šmajs (1938) filozof, spisovatel
Pavel Švanda (1936) spisovatel, novinář

Výroční zpráva SAPMU za rok 2013 [PDF 8,5 MB]


Comments are closed.