Vyšij si svou ratolest! – 5. 10. 2018

Studenti FF MU ve spolupráci s KJM v Brně pořádají rukodělný workshop pro děti i dospělé. Akce probíhá za finančního přispění SAPMU a grantu TGM.

Vyšij si svou ratolest!

Vyšij si svou ratolest!


Comments are closed.