Archiv

přehled starších událostí a aktualit

Udělené Granty TGM 2019

Zveme vás na prohlídku kláštera a památníku písemnictví v Rajhradě a rajhradských klášterních sklepů.

Ve čtvrtek 4. dubna pořádal SAPMU prohlídku bývalé káznice na Cejlu.

Pozvánka na prohlídku káznice pořádanou SAPMU

SAPMU pořádá exkurzi do Univerzitního kampusu v Bohunicích.

Jménem studentů všech brněnských vysokých škol bychom Vás rádi pozvali na Brněnský sedmnáctý!

Vizí druhého ročníku studentské genderové konference MeziMeze je propojit studující, které/ří se zabývají tématikou genderu v rámci rozličných akademických disciplín. Chceme vytvořit prostor pro setkání a kritickou diskuzi, propojovat různorodé zkušenosti a perspektivy.

Setkání právníků a studentů práv, jehož cílem je rozvoj právnické encyklopedie Iurium Wiki.

SAPMU finančně podporuje akci v rámci herního festivalu Gamer Pie.

SAPMU pořádá komentovanou procházku po Brně u příležitosti vydání knihy Brno okupované.

Studenti FF MU ve spolupráci s KJM v Brně pořádají rukodělný workshop pro děti i dospělé. Akce probíhá za finančního přispění SAPMU a grantu TGM.

Chemici a biologové z Masarykovy univerzity získali 100 milionů korun na další vývoj látek, které by mohly být využitelné při léčbě nádorových a kardiovaskulárních onemocnění. Jejich práci v dalších čtyřech letech podpoří peníze z evropských fondů. Zkoumané látky chtějí vědci nabídnout farmaceutickým firmám, což se u některých z nich již podařilo.

Ceny byly předány ve středu 20. června 2018 v Buquoyském paláci. Z více než sedmdesáti vědců bylo vybráno 21 laureátů v oborech chemie, počítačové vědy, lékařství, farmacie, jaderný výzkum a humanitní a společenské vědy. Z Masarykovy univerzity uspělo šest vědců.

Vychází nové číslo časopisu Re:Views, který byl před čtyřmi lety podpořen grantem TGM.

Scénické čtení z dopisů Alice a Charlotty Masarykových Účinkují: Daniela Kolářová a Máša Málková

Projekt podpořený grantem TGM

Srdečně Vás zveme na vernisáž k chystané výstavě malíře a grafika Emanuela Ranného. Uskuteční se ve čtvrtek 10. května 2018 v Památníku písemnictví na Moravě od 17 hodin. Úvodním slovem Vás provede kurátorka výstavy Hana Fadingerová. Recitovat verše bude brněnský herec František Derfler. Těšit se můžete i na hudební doprovod.

Zajděte s námi na adventní procházku po brněnských kostelích s povídáním především o Vánocích jako svátcích obdarovávání a štědrosti.

Pozvánka na náhradní valné shromáždění dne 18. října 2017 v 17:00 hod. v zasedací místnosti děkanátu PrF MU, Veveří 70.

Zveme vás do Památníku písemnictví na Moravě na připravovanou výstavu Móda v dobovém tisku. Inspirace z časopisů 20. a 30. let. Její vernisáž se uskuteční 22. 11. v 18 hodin. Součástí akce bude módní přehlídka skupiny Prvorepubliková móda.

srdečně Vás zveme na říjnové StřeDění, které se uskuteční 18. 10. 2017 v 17 hodin v Památníku písemnictví na Moravě v Rajhradě. Tématem přednášky bude Svatý Václav ve svědectví relikvií a rukopisů. Přednášet bude doc. Mgr. David Kalhous, Ph.D. – historik středověku z Ústavu PHV a archivnictví z brněnské Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a z vídeňského Institutu für Mittelalterforschung der ÖAW.

Vážené členky, vážení členové SAPMU, dne 4. 5. 2017 se sešlo valné shromáždění, které přispělo k ujasnění perspektiv SAPMU a k probuzení části členské základy. Všem zúčastněným členům za jejich aktivní přístup velice děkujeme. V dobré víře jsme schválili nové orgány spolku, ovšem v procesu jejich zápisu do registru jsme zjistili, že toto jednání nebylo úplně v souladu s novým občanským zákoníkem.

Výstava s názvem Příběhy bláznovství bude už od pondělí 12. června k vidění ve foyer Sálu B. Bakaly v Brně. Připravily ji studentky medicíny z organizace IFMSA CZ. Výstava popisuje různá duševní onemocnění, ale hlavně životy těch, kteří se s těmito problémy potýkají.

Dne 26. června 2017 se v 15:15 sejdeme u vrátnice přírodovědecké fakulty. Historii a současnost zahrady nám představí Ondřej Zahradníček ze Sdružení přátel botanické zahrady, který nás na závěr také provede po zahradě. Mezitím od 15.30 navštívíme skleníky, kde bude zajištěn odborný výklad pracovníků zahrady. Vstupné do skleníků hradí Spolek absolventů, tj. pro členy je účast na akci zdarma, ostatní uhradí na pokladně 40,- Kč za exkurzi do skleníku.

Srdečně Vás zveme do Památníku písemnictví na Moravě na koncert k 100. výročí narození básníka a spisovatele Josefa Kainara, který se uskuteční 7. června 2017 v 17 hodin. Vystoupí zde studenti hudebně dramatického oddělení konzervatoře Brno.

MEETING BRNO se koná každoročně na konci května a nabízí platformu pro setkání zástupců různých názorů, kultur a náboženství. Jeho program sestává z diskusních fór s inspirativními hosty a množství uměleckých vystoupení, která rozvíjejí hlavní festivalové téma.

Jak je to s legálním ozbrojováním občanů a regulativními směrnicemi? Jaká je role armády a policie v dnešní době. Proč (ne)posilovat aktivní zálohy? Jsou domobranné spolky a soukromé agentury potřeba? To vše a mnohem více!

Srdečně vás zveme na letošní valnou hromadu Spolku absolventů a přátel Masarykovy univerzity, která se koná 4. května 2017 v 18.00 v prostorách univerzitní budovy na Komenského náměstí, 3. patro, místnost 300.

Dovolili bychom si vás pozvat na další přednášku z cyklu StřeDění. Pozvání přijal přední znalec staroslověnských a církevněslovanských památek Mgr. Václav Čermák, Ph.D. ze Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i., v Praze.

Výstava určená především návštěvníkům předškolního a mladšího školního věku, kteří se seznámí s veselými verši, rýmy a pohádkovými motivy v tvorbě Josefa Kainara. K výstavě jsou připraveny doprovodné programy.

Dovolte, abychom Vás pozvali do Památníku písemnictví na Moravě na vernisáž výstavy k poctě hudebníka, básníka, dramatika, karikaturisty, kreslíře, fotografa a autora písňových textů Josefa Kainara, která bude zahájena 12. dubna v 17 hodin.

Pozvánka do Památníku písemnictví na Moravě na vernisáž výstavy Cyrilometodějský Velehrad, která bude zahájena 22. března v 17 hodin.

Pozvánka na další Masarykovu debatu, 22. března 2017 od 18:00 v aule Fakulty sociálních studií. Debatu s tezí: "Marihuana by měla být legalizována" bude moderovat Mgr. Otto Eibl, Ph.D.

Ve spolupráci s Divadlem Husa na provázku pro vás máme novoroční dárek v podobě zvýhodněných vstupenek na představení TANGO MACABRE - šaškárna převeliká. Představení pro milovníky fantastických hereckých výkonů.

Program u příležitosti mezinárodního dne studentů.

Zveme vás na první ročník festivalu o virtuální realitě Gamer Pie 2016, který jsme podpořili Grantem TGM 2016.

Debata s lékařem onkologem Karlem Landyšem (*1936), absolventem Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, nad jeho literární prvotinou. Karel Landyš barvitě líčí život města Brna 1940-1970, snahu StB přimět ho ke spolupráci, emigraci s rodinou z okupovaného Československa v červnu 1970, nový domov ve Švédsku, rodinu a přátele, generaci šestatřicátníků. Vyprávění plné vzrušujících cest a návratů je věnováno všem, kteří tu dobu nezažili. Úterý 11. 10. 2016 17:00-19:00 h Knihovna Jiřího Mahena, Kobližná 4, Brno. Vstup volný...

Debata se spisovatelkou Alenou Wagnerovou (*1936), absolventkou Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, o vztahu člověka k půdě a krajině. Význam půdy pro lidskou kulturu od neolitu po současnost, vývoj zemědělství a šlechtitelství, industrializace, kolektivizace, normalizace, privatizace, kapitalizace. Pondělí 10. 10. 2016 17:00-19:00 h Knihovna Jiřího Mahena, Kobližná 4, Brno. Vstup volný...

Brněnská Šestka, šest zvídavých studentů gymnazistů se poprvé sešlo v sobotu 24. května 1952 v bytě rodičů Petra Wurma. U Wurmů byl totiž jediný gramofon na desky a oni měli velikou chuť poslouchat hudbu... Fascinující příběh a svědectví doby mimořádně vydařeného ročníku šestatřicátníků. Neděle 9. 10. 2016 17:00-18:30 hodin, Kongresový sál Divadla Husa na provázku, Zelný trh 9, Brno. Vstup volný...

Málo bylo Havla

Festival k nedožitým osmdesátým narozeninám Václava Havla, Divadlo Husa na provázku Brno 5.-10. 10. 2016...

GRANTY TGM 2016

Do neděle 17.4.2016 23:59 h mohou studenti Masarykovy univerzity podávat na SAPMU žádosti o Grant TGM 2016 na realizaci odvážných projektů rozvíjejících občanskou společnost. Nejzajímavější nápady mohou být podpořeny částkou 4-50 tisíc Kč...

Tentokrát v atmosféře první republiky s vůní kávy a vína a za účasti rektora MU Mikuláše Beka se uskuteční v pátek 20. 11. 2015 16:00-18:30 h v Akademickém klub MU, Žerotínovo nám. 9, Brno. Přijďte vyjádřit své nápady a přání, přijďte diskutovat a měnit směřování absolventských aktivit MU...

Dobrodružná výprava do podzemí města Brna s Vojtěchem Pacnerem a Pavlem Palečkem. Úterý 20. 10. 2015 17:00-19:00 h, sraz na Husově ulici...

Internetovou encyklopedii Wikipedia používají lidé na celém světě. Výjimečná je v tom, že do ní svou troškou do mlýna může přispět úplně každý. Pod přezdívkou Blahma začal před deseti lety Wikipedii upravovat i tehdejší student Masarykovy univerzity Marek Blahuš...

Pedagogy, studenty a absolventy MU zveme na nevšední zahájení akademického roku 2015/2016: seminář o využití Wikipedie ve vysokoškolské výuce, který se koná za účasti profesora Jana Sokola, wikipedisty rezidenta MU Marka Blahuše, pedagogů FF MU Karolíny Stehlíkové, Jiřího Rambouska a dalších v pondělí 14. září 2015 14:00–16:00 hodin, Filozofická fakulta MU, Arne Nováka 1, budova B2, učebna B2.13...

Die zweitgrößte Stadt Tschechiens setzt ein Zeichen der Versöhnung: Der Stadtrat von Brünn bittet die deutschen Opfer der Todesmärsche offiziell um Vergebung. Einzig die Kommunisten waren dagegen...

Milí členové spolku, s koncem akademického roku vás zveme ve čtvrtek 21. května 2015 v 19:00 h do Divadla Husa na provázku na nejnovější představení DVOJÍ PROMĚNA aneb CO JE BLBĚJŠÍHO NEŽ DIVADLO?

Projděte se s námi jedním velkým českým osudem 20. století... středa 20. 5. 2015 17:00 h Obilní trh 4, Brno. Provází spisovatel a čerstvý laureát ceny Magnesia Litera 2015 Martin Reiner.

Brno stalinistické

Vydejte se s námi do další temné historie jihomoravské metropole. Dvojice historiků Alexandr Brummer a Michal Konečný nás tentokrát provede obdobím konce 40. a první poloviny 50. let 20. století, kdy v celé republice zavládla tvrdá komunistická diktatura a budovatelské nadšení. Jak se stalinistická totalita zapsala do tváře Brna? Středa 25. 2. 2015 17:00-19:00 h ...

Jak žije Masarykova univerzita, její fakulty, ústavy, osobnosti a absolventi v otevřené encyklopedii Wikipedie? Pro všechny zájemce je tu zbrusu nový elektronický Wikizpravodaj MU...

U příležitosti 96. výročí založení Masarykovy univerzity získaly aktivity Wikipedistů MU oficiální záštitu a podporu rektora. Masarykova univerzita se tak stala historicky první českou wikiuniverzitou...

Jak se změnily absolventské spolky českých univerzit za poslední rok? Jak jsou spolky aktivní a jak si mezi nimi stojí SAPMU? Přinášíme report z činnosti za rok 2014...

Jaký byl spolkový rok 2014? Co zajímavého jsme zažili a zrealizovali? Výroční zpráva rekapituluje vše důležité a podstatné...

U příležitosti čtvrtstoletí svobody vyhlašujeme čtvrtý ročník grantů TGM na podporu odvážných studentských projektů. Uzávěrka žádostí o grant je v sobotu 28. 2. 2015 v 23:59 h ...

Na čem pracuje ČT Brno? Pro koho tvoří a jaké cíle si klade? Jaká je dnes role veřejnoprávních médií? Televize zábavná. Televize tvůrčí. Televize jako Brno. Úterý 2. 12. 2014 18:00-20:00 Divadlo Husa na provázku, Zelný trh 9, Brno ...

Speciální wikiprocházku naší univerzitou zažili účastníci 6. české wikikonference v sobotu 29. 11. 2014 na brněnské hvězdárně...

Nahlédněte pod pokličku Wikipedie a nejen to! Sobota 29. 11. 2014 9:00-18:00 h Hvězdárna a planetárium Brno, Kraví hora 2...

Zápis z jubilejního 10. valného shromáždění SAPMU, které se uskutečnilo v pondělí 24. 11. 2014 v Centru Syřiště, Kounicova 42, Brno...

Píše se rok 1978. Třicet dlouhých let svírá kazajka totalitního komunistického režimu původně demokratické Československo. Deset let ho okupují vojska varšavské smlouvy. Tisíce obyvatel je pronásledováno, zatýkáno, vyslýcháno a vězněno...

František Janouch (*22. září 1931 Lysá nad Labem) český a švédský jaderný fyzik, spisovatel, zakladatel a předseda Nadace Charty 77 navštíví Brno u příležitosti 25. výročí Listopadu 1989, pondělí 17.11.2014 13:00-15:00 h Univerzitní kino Scala...

Oslavte s námi 25 let svobody! Bohatý program začíná v pondělí 17. 11. 2014 ve 13:00 h v Univerzitním kině Scala veřejnou debatou se zakladatelem Nadace Charty 77 Františkem Janouchem a jeho paní Adou Kolman...

Smějící se bestie

Takto označil český národ říšský protektor Reinhard Heydrich. Český naturel, smích a humor, česká kultura a kulturnost jsou hlavním tématem páté sezóny brněnských diskusí, které pořádají absolventi MU v Divadle Husa na provázku každé první úterý v měsíci od 18 h...

spojené s návštěvou Centra Syřiště a ochutnávkou fair trade výrobků NaZemi se koná v pondělí 24. 11. 2014 16:30-18:30 h Centrum Syřiště, Kounicova 42, Brno...

Cenu Evropské unie za literaturu získal 8. 10. 2014 na frankfurtském knižním veletrhu český spisovatel a absolvent Masarykovy univerzity Jan Němec (*21. 6. 1981) za svůj román Dějiny světla. GRATULUJEME!

Jarní architektonická procházka Brnem s historikem umění Rostislavem Koryčánkem a farářem a publicistou Janem Hanákem. Úterý 6.5.2014 17:00 h ...

SAPMU podpořil Grantem TGM celoroční program Centra Syřiště, Kounicova 42, Brno...

Jací jsme byli, jsme a budeme? Jaké příběhy s námi zažívá město Brno? S Bohumilem Hrabalem, Petrem Minaříkem a Pavlem Řehoříkem budeme snít o našem městě, úterý 1.4.2014 18:00 h Divadlo Husa na provázku...

HRABAL V BRNĚ

Stalo se to před sto lety... narodil se Bohumil Hrabal... sláva tomuto muži! Festival Divadla Husa na provázku, CEDu a Brna-Židenic 25.-30.3.2014

můžete zažít i se Spolkem absolventů a přátel Masarykovy univerzity...

Po dlouhém, nelehkém a zodpovědném vybírání doporučila správní rada podpořit realizaci projektů Sýrie kolem nás; Spolu out; Úsměv všem; (Ne)vážně o dějinách; Skok po OSE ...

Jací jsme byli, jsme a budeme? Jaké příběhy s námi zažívá město Brno? S Bohumilem Hrabalem a brněnskými spisovateli Jiřím Kratochvilem a Janem Němcem budeme snít o našem městě, úterý 4.3.2014 18:00 h Divadlo Husa na provázku...

Kdy a kam se mohou vydat milovníci tance, příjemné muziky, zajímavého programu a dobré zábavy na fakultní plesy Masarykovy univerzity...

Seminář Ekoškolky Dobroděj s lektorkami Alžbětou Živou a Blankou Dobešovou, čtvrtek 20.2.2014 9:00-15:00 h Kaprálkův mlýn Ochoz u Brna...

Jací jsme byli, jsme a budeme? Jaké příběhy s námi zažívá město Brno? S Bohumilem Hrabalem a brněnskými světoběžníky Aude Martin, Florentem Golfierem, Nyamjargal Munkhbat a dalšími budeme snít o našem městě, úterý 4.2.2014 18:00 h Divadlo Husa na provázku...

Deset let absolventem. Byla to vůbec správná volba jít studovat do Brna? Co mi ta škola dala do života? Jako první se vybaví ...

Jak si vede SAPMU mezi ostatními absolventskými spolky českých univerzit?

U příležitosti 95. výročí založení Masarykovy univerzity podpoří SAPMU studentské projekty rekordní částkou 95.000 Kč. Uzávěrka žádostí o grant je ve čtvrtek 27.2.2014 ve 23:59 h...

Slovo, hudba, zpěv, tanec... středa 15.1.2014 17:00 h ...

Seminář Ekoškolky Dobroděj se sociálním psychologem a ekopsychologem Janem Krajhanzlem, sobota 11.1.2014 9:00-14:00 Kaprálkův mlýn Ochoz u Brna...

O lidské důstojnosti

29. Malé symposion profesora Vladimíra Smékala...

Jací jsme byli, jsme a budeme? Jaké příběhy s námi zažívá město Brno? S Bohumilem Hrabalem a brněnskými výtvarníky Kateřinou Šedou, Rostislavem Pospíšilem a dalšími budeme snít o našem městě...

Je naší milou tradicí, že na Tři krále společně bilancujeme uplynulý rok. Jaký byl spolkový rok 2013? Dočtete se ve výroční zprávě...

Kalendář akcí 2013

Pozvánky na inspirativní aktivity absolventů MU...

Noční adventní zastavení s Václavem Havlem a Šestatřicátníky, středa 18.12.2013 21:00-23:30 h, Divadlo Husa na provázku...

Připojujeme se k otevřené výzvě iniciativy Brno kulturní adresované zastupitelům města Brna ve věci netransparentního přidělení finančních prostředků filmovému festivalu Cinema mundi...

Jací jsme byli, jsme a budeme? Jaké příběhy s námi zažívá město Brno? S Bohumilem Hrabalem a brněnskými podnikateli Alešem Kubíčkem (Balóny Kubíček) a Jakubem Mahdalem (Safetica Technologies) budeme snít o našem městě...

se podařilo získat na 11. Benefiční aukci uměleckých děl Nadace Veronica v sobotu 23.11.2013 17:30-19:30 h Ernův sál, Radnická 10, Brno. Do středy 12.12.2013 běží internetová aukce uměleckých děl...

9. valné shromáždění SAPMU s pozorováním Měsíce a noční hvězdné oblohy, čtvrtek 21.11.2013 17:00-20:00 h Hvězdárna a planetárium Brno, Kraví hora 2...

Veřejná prezentace studentských projektů zrealizovaných díky podpoře Grantu TGM a veřejná obhajoba studentských projektů žádajících o GRANT TGM 2013, úterý 12.11.2013 17:00-19:00 h Atrium FSS MU, Joštova 10...

Principy permakulturního pěstování, voda v zahradě, kompostování, mulčování, záhonky... se zahradními architektkami Hanou Syrovou a Zitou Zapadlovou. Pá-Ne 8.-10.11.2013 Kaprálkův mlýn Ochoz u Brna...

Seminář Jaroslava Benáka (PrF MU) pořádá Brno kulturní, středa 6.11.2013 18:00 h Café Paradigma, Marešova 8, Brno...

Norský den na mezinárodním hudebním festivalu Moravský podzim 2013 - středa 6.11. a prezentace knihy Přátelství navzdory Hitlerovi - čtvrtek 14.11.2013 ...

Jací jsme byli, jsme a budeme? Jaké příběhy s námi zažívá město Brno? S Bohumilem Hrabalem a brněnskými novináři Milošem Šenkýřem a Tomášem Hermanem budeme snít o našem městě...

Přejeme si, aby lidé dokázali být upřímní a přitom nezraňovat, aby se dokázali empaticky naladit a přitom neztratit sami sebe... Týden seminářů Nenásilné komunikace poběží ve dnech 28.10. - 3.11.2013 v Brně...

Pojďme oslavit 28. říjen důstojně s prezidentem Masarykem a ukázat pospolitost akademické obce Masarykovy univerzity a občanské společnosti. Pondělí 28.10.2013 10:00 h Komenského nám., Brno...

Otevřený dopis SAPMU adresovaný všem rektorům českých univerzit, všem absolventům a přátelům Masarykovy univerzity v České republice i ve světě...

Učíme se příběhy... Diskuse a setkání s inspirativními osobnostmi z regionu: Jana Riedlová, Jan Hanák, Jaroslav Škvařil, Yvonna Gaillyová a Jana Drápalová. Úterý 22.10.2013 17-20 h Atrium FSS MU, Joštova 10, Brno...

Otevřená data, whistleblowing, střet zájmů, obecní referendum, územní plánování, boj s hazardem, veřejné zakázky, právní školení, kontrola veřejných rozpočtů a dotací, veřejný registr smluv a další témata v přednáškách, debatách, poradnách... pá-ne 18.-20. října 2013 Brno

Konference o iniciativách, hnutích a ekonomicko‑sociálních subjektech, které jsou založeny na přímé participaci občanů a zahrnují sociální a etický rozměr. Reflexe mechanismu vzniku a společenských předpokladů. Sobota 12.10.2013 13-19 h FSS MU, Joštova 10, Brno...

Kde se cítíme být doma? V místě, kde jsme se narodili, ve svém městě, kraji, regionu, v České republice, nebo už jen ve svém vlastním bytě či domě? Navštivte projekt Centra současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7. Instalace poběží od pátka 11.10.2013 do pondělí 13.1.2014...

Přinášíme praktické životní zkušenosti absolventů Masarykovy univerzity. První seminář povede Student podnikatel roku 2009 a absolvent ESF MU František Churý ve čtvrtek 10.10.2013 18:00-20:00 h, ESF MU, Lipová 41a, posluchárna P2...

Pro mimořádný zájem reprízujeme výpravu do historie Brna s Michalem Konečným, úterý 8.10.2013 17:00-19:00 h, sraz před Novou radnicí na Dominikánském nám. ...

Rakouská knihovna v přednáškách IV / Wissenschaftskolleg Österreich-Bibliothek IV (7.10. – 9.12. 2013) . Devět pondělních podvečerů, devět hostů, devět témat... začátek vždy v 17:30 h v aule Filozofické fakulty MU (budova C), Arne Nováka 1, Brno...

Človek sa hrá iba tam, kde je v plnom význame slova človekom, a je len tam úplne človekom, kde sa hrá... sobota 5.10.2013 9:00-15:00 h Kaprálkův mlýn, Ochoz u Brna ...

Každou středu do celého světa: Bolívie a Peru, Kilimandžáro, Irák a Omán a Libanon, Borneo, Afghánistán, Arménie a Gruzie, Maroko, Thajsko, Svalbard, Turecko, USA a Kanada. Přednášky začínají vždy v 18:00 h v posluchárně G1, PřiF MU, Kotlářská 2, Brno...

Jací jsme byli, jsme a budeme? Jaké příběhy s námi zažívá město Brno? S Bohumilem Hrabalem a brněnskými soudci Janem Passerem a Janem Špilarem budeme snít o našem městě...

Velký třesk čili nečekaný narozeninový nářez Divadla Husa na provázku je oslavou 45 let existence divadla. Poběží 21.-29.9.2013 v Brně...

Jací jsme byli, jsme a budeme? Jaké příběhy s námi zažívá město Brno? S Bohumilem Hrabalem a brněnskými spisovateli, novináři, podnikateli, výtvarníky, soudci, cizinci... budeme snít o našem městě. Vždy první úterý v měsíci 18:00-20:00 h, Divadlo Husa na provázku, Zelný trh 9, Brno...

Výprava do historie Brna s historiky Alexandrem Brummerem a Michalem Konečným, úterý 10. září 2013 17:00 h sraz před Novou radnicí na Dominikánském nám.

Nic než názor

Mlčení znamená souhlas. Odsouzení rasistických útoků je naší povinností.

14. ročník největšího evropského literárního festivalu, 1.7.-3.8.2013 Brno, Košice, Ostrava, Wrocław, čestný host Lucembursko, Německo, Rakousko, Švýcarsko...

Sobota 29.6.2013 17:00-04:00 h Brno... Literatura v éteru, Namaluj si knížku, Poezie v podzemí, Lettercamp, Literární šalina, Literatura v ulicích, Spisovatel ve výloze, Láska, smrt a Krchov(ský), Opera pod širákem, Poezie volá Brno, Literatura ve filmu, Namikrofon, Slam poetry, Párty do rána...

Nejkrásnější slova pro vaše děti, Přírodní výchova dětí... v přírodě, o přírodě, pro přírodu, přírodou... s lektorem Petrem Kubalou v sobotu 29.6.2013 Kaprálkův mlýn Ochoz u Brna...

Nevládky bez hazardu

Prohlášení SAPMU: Umíme žít a tvořit bez hazardu...

setkání s brněnským fotografem a jeho pocity, zážitky a zkušenostmi ze stovek hodin focení Vily Tugendhat se uskuteční v úterý 4.6.2013 od 17:00 h v Knihkupectví Barvič a Novotný...

realizovaný v rámci projektu Měníme věci kolem nás... úterý 4.6.2013 10:00-16:00 h, Muzeum romské kultury, Bratislavská 45, Brno...

na období listopad 2013 - listopad 2014 na pozice předseda, hospodář, spolkař, webmistr, prmág, wikináčelník, knihodar, písmák... Ohlasy zájemců přijímáme na adrese spolek@muni.cz do pondělí 30.9.2013...

Setkání brněnských amatérů, šumařů, snílků a všech zamilovaných... úterý 14. května 2013 17:00-24:00 h Ulička Václava Havla, Denisovy sady, Dvorek pod Petrovem... Žijeme Brnem!

Pořádá Queer platforma studentů Masarykovy univerzity ve dnech 13.-17.05.2013...

Zlínské jaro 2013

Srdce pro Václava Havla - Interpretace svobody - Hlas občanské společnosti... hosty festivalu jsou Anna Freimanová, Vladimír Morávek, Petr Oslzlý, Lukáš Gavlovský, Roman Švejda, Ivan Bartoš, Olga Biernátová, Eda Kriseová, Karel Janeček, Radim Špaček, Štěpán Hulík...

Dies academicus 2013

Slavnostní shromáždění akademické obce Masarykovy univerzity spojené s udělováním ocenění a čestných uznání rektora MU... úterý 7. května 2013 10:00 h aula MU, Právnická fakulta, Veveří 70, Brno

Druhý ročník studentských grantů na podporu projektů rozvíjejících občanskou společnost v České republice i ve světě na období 17.11.2013 – 31.12.2014. Elektronické žádosti o grant přijímáme do pondělí 28.10.2013 23:59 h ...

Jarní procházka centrem města Brna s historikem umění Rostislavem Koryčánkem úterý 30. dubna 2013 17:00 h sraz před rektorátem Masarykovy univerzity na Žerotínově nám.

Každý to zná: na jednu stranu všechno úsilí medika směřuje k absolutoriu, promoci a zisku titulu, na druhou stranu se ten cíl někdy jeví jako vzdálený, nereálný, a snad i trochu z pověrčivosti se student zdráhá přemýšlet, co bude potom.

Do práce na kole 2013

Když potřebujete najít informace prakticky o čemkoliv, internetová encyklopedie Wikipedie vám vždy poradí...

Již osmý univerzitní spolek našel zázemí ve spolkové místnosti MU. AEGEE-Brno, Fórum evropských studentů, www.aegee-brno.org, je občanské sdružení, které si klade za cíl podporu vzdělanostního, kulturního a osobního rozvoje svých členů a rozvoj spolupráce mezi mladými lidmi z celé Evropy...

Pipi Dlouhá punčocha, děti z Bulerbynu, Emil Neplecha, Alfons Åberg a Milla, děti Hedenhösovy, Pelle Svanslös, Agaton Sax, malá Emma a mnozí další završili svou cestu napříč Evropou dlouhou 1707 km v knihovně Filozofické fakulty MU...

Úkolem druhého ročníku literární soutěže studentů středních škol je napsat co nejoriginálnější literární útvar na téma Schrödingerova kočka - filosofický moment, kdy je kočka v krabici a tedy ve stavu bytí a smrti zároveň...

Brněnská Nadace Veronica vyhlásila doprodej uměleckých děl z aukce. Do pátka 26. dubna 2013 si můžete zakoupit obrazy, grafiky, sošky, šperky, či fotografie nabízené na www.aukceproprirodu.cz/katalog.

s cílem systematicky doplňovat a rozšiřovat informace o významných absolventech a osobnostech Masarykovy univerzity... středa 13. března 2013 17:00-19:00 h Kounicův sál, 5. patro RMU, Žerotínovo nám. 9

Průzkum mezi čerstvými absolventy brněnských univerzit zpracovává tým Moniky Vencourové z Mendelovy univerzity...

Zdá se vám svět malý nebo velký? Vzdálený nebo blízký? Možná obojí. Zmenšuje a přibližuje se svou propleteností všeho se vším a zároveň se zvětšuje a vzdaluje svou nevyčerpatelnou tajemností. Znovu a znovu nás tak překvapuje náhodnými setkáními a nečekanými souvislostmi. Také se vám to stává?

Do pátka 22. února 2013 přijímá Nadace Veronica návrhy projektů neziskových organizací a občanských iniciativ zaměřených na zlepšení kvality života v městě Brně...

Je večer tříkrálový. Nad vchody našich příbytků září bílou křídou napsané K+M+B 2013. Domovy voní jehličím, vanilkou z cukroví a svařeným vínem, které právě putuje od sporáku na stůl. Usedáme naproti sobě, naproti svým přátelům a blízkým. Tváře se mihotají ve světle plápolající svíčky. Úsměv oplácí úsměv...

Kalendář akcí 2012

Pozvánky na inspirativní aktivity absolventů MU...

a debatu o vzájemné spolupráci, středa 19. prosince 2012 13:00-15:00 h, Kounicův sál, 5. patro rektorátu MU , Žerotínovo nám. 9

Dokud nám někdo chybí, dotud s námi vlastně je a dotud ani my si nemusíme připadat tak docela zbyteční. Stále máme ještě možnost zaposlouchat se do ticha přítelovy přítomné nepřítomnosti, pochopit její skrytý vzkaz a přijmout úkol, který je v něm obsažen. úterý 18. prosince 2012, Divadlo Husa na provázku, Zelný trh 9...

komentovanou noční prohlídku Domu umění a adventní valné shromáždění spolku, úterý 18. prosince 2012 17:00-20:00 h Dům umění města Brna, Malinovského nám. 2

Severní Koreu zná z médií snad každý. Ano, je to ta „lidově-demokratická“ země na východě, kde už šedesát let vládne dynastie Kimů, kteří místo zlepšování životních podmínek svých obyvatel obohacují uran a testují rakety s dlouhým doletem. O Severní Koreji tedy nějakou představu máme. O Jižní Koreji se v českých médiích a celkově v české společnosti mluví o poznání méně...

HLEDÁ: Srdcaře

pomocníky pro stavbu Srdce pro Václava Havla v Divadle Husa na provázku v pátek 7. prosince 2012...

Od zkušeností s korupcí k lobbingu ve veřejném zájmu: Jiří Kotek, Radim Jančura, Jiří Boudal, Martin Fadrný, pondělí 26. listopadu 2012 16:40 h Právnická fakulta MU, učebna 34

sobota 24. listopadu 2012 17:00-18:30 h Besední dům, Husova ulice, Brno. Výtěžek aukce půjde na výkup pozemků a záchranu jedinečné části přírody v lokalitě Vlčí hrdlo u Strážnice.

Životní příběh Lea Eitingera začíná 12.12.1912 v Lomnici u Tišnova a odráží celé 20. století. Knihu vydalo brněnské nakladatelství Doplněk...

Doktorand Přírodovědecké fakulty MU Zdeněk Ručka převzal v sobotu 17. listopadu v pražské Betlémské kapli Cenu Jana Opletala...

Humanista Leo Eitinger

Konference ke 100. výročí narození významného psychiatra a humanisty, 8.-9. listopadu 2012 Brno

Kdo z nás se může pochlubit takovým snadno zapamatovatelným cimrmanovským datem narození, jako je 12. 12. 1912? Jaký životní příběh se tímto dnem začíná? Jakou dobu zrcadlí? S jakým člověkem je spojován? A o jaké době a jakých lidech budou nakonec za sto let vyprávět naše životy, které právě teď na vlastní kůži intenzivně zažíváme?

Tři studentské projekty zaujaly členy správní rady SAPMU: Filantros, www.filantros.cz, QMU - Queer platforma MU, www.qmu.cz a Vzdělávání a rozvoj osobnosti, lmsdobrodej.cz. Spolek je podpoří celkovou částkou 42.000 Kč...

Setkání a diskuse nad jeho knihou V Evropě - Cesty po XX. století, čtvrtek 25. října 2012 16:00-17:30 h, posluchárna č. 22, Fakulta sociálních studií MU, Joštova 10

sobota 20. října 2012 14:00 h návštěva botanické zahrady a výstavy subtropických rostlin, procházka areálem Přírodovědecké fakulty na Kotlářské 2, setkání se spolužáky v Café Práh...

8. října – 10. prosince 2012 Moravská zemská knihovna, Evropa rozervaná nebo sjednocená? aneb Literatura, diplomacie a politika na cestě z 20. do 21. století...

pondělí 1. října 2012 17:30 h aula Masarykovy univerzity, Právnická fakulta MU, Veveří 70, diskutující: Magda Vašáryová, Petr Pithart, Milan Uhde, Milan Kňažko

Jen jsem se zeptala, jestli není k sehnání CD Dumky Antonína Dvořáka a on mi je hned druhý den přinesl. Jen jsem se chtěla poradit se studiem barokní hudby a za několik měsíců už jsem byla studentskou Akademie staré hudby. Jen jsem chtěla hrát dílo jednoho českého autora a za pár měsíců byla natočena nahrávka s jeho hudbou...

Leo Eitinger (12.12.1912 Lomnice – 15.10.1996 Oslo) světově uznávaný psychiatr, humanista, bojovník proti rasismu a xenofobii přeživší válečný holocaust absolvoval medicínu na Masarykově univerzitě roku 1937...

Srdcem, mozkem i ústy každého starověkého římského města bylo fórum – veřejný prostor. Prodávalo a nakupovalo se zde nejrůznější zboží, vedly se politické diskuse, probíhaly volby, vynášely se verdikty soudu, konaly se zde slavnosti a společenská setkání. Společenství obyvatel měst žila, přemýšlela a domlouvala se ve veřejném prostoru...

Hraví jako Vikingové

Ve středu 6. června 2012 na Švédský národní den pořádáme od 18:00 hod. v parku Lužánky první veřejnou prezentaci vikinské hry Kubb v Brně. Akce je určena všem zvídavým Brňanům, kteří chtějí ochutnat kousek Skandinávie.

I my sníme o moderním, vzdělaném, kulturním, otevřeném, tolerantním, solidárním, aktivním, tvůrčím... městě Brně. Žijeme Brnem!

Mapa brněnské nudy

V úterý 15. května 2012 se úderem 18:00 hod. rozprostře na Zelném trhu velký piknikový stůl. K němu přisedne přes třicet nejrůznějších brněnských organizací a iniciativ, aby se se všemi zájemci podělili o své aktivity, nápady a přání...

Od 1. května do 30. září 2012 mohou studenti Masarykovy univerzity žádat o GRANT TGM na projekt rozvíjející občanskou společnost v České republice i ve světě.

Nové pojetí Spolku absolventů a přátel Masarykovy univerzity včera schválilo valné shromáždění tohoto občanského sdružení...