Členské shromáždění SAPMU – 4. 12. 2019

Ve středu 4. prosince 2019 v 17:30 hod. se sejde v prostorách Vinařství Bukovský, Úvoz 4.
Členské shromáždění SAPMU s tímto programem:

  1. Shrnutí aktivit – stav členské základny, roční účetní závěrka a výroční zpráva spolku za rok 2019.
  2. Schválení plánu činnosti, výše členských příspěvků a rozpočtu na rok 2020.
  3. Volba nového výboru, členů správní rady, schválení čestných členů.
  4. Různé.
  5. Posezení u skleničky vína s koštem.

Svoji účast na shromáždění potvrďte, prosím, v následujícím formuláři.


Comments are closed.