GRANTY TGM 2015: šance pro odvážné studenty

GRANTY TGM 2015 na období 15.3.2015 – 30.6.2016
u příležitosti čtvrtstoletí svobody
vyhlašujeme čtvrtý ročník grantů TGM na podporu odvážných studentských projektů

Ke stažení:
Plakát [PDF 24 kB]
Základní informace [PDF 60 kB]
Žádost o grant [DOC 228 kB]
Závěrečná zpráva [DOC 143 kB]

Cílem grantů TGM je odborná, finanční a materiální podpora studentských projektů zaměřených na rozvoj demokracie a občanské společnosti v České republice i ve světě.

Granty TGM umožňují realizovat debaty, přednášky, setkání, výstavy, projekce, festivaly, soutěže, koncerty, happeningy, konference, workshopy, stáže, dokumenty, publikace, výzkumné projekty…

Granty TGM vyhlašuje Spolek absolventů a přátel Masarykovy univerzity, www.spolek.muni.cz, se sídlem Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČO: 26669099.

Granty TGM se udělují ve výši 4.000-50.000 Kč na projekt. Finanční prostředky pochází ze členských příspěvků členů SAPMU a darů absolventů a přátel Masarykovy univerzity.

Žadatelem o grant TGM může být pouze student Masarykovy univerzity.

Podmínky grantů TGM:
> projekt je v souladu se zaměřením grantů TGM,
> projekt ralizují studenti Masarykovy univerzity,
> projekt má dlouhodobý dopad na společnost a aktivně je do něho zapojena veřejnost,
> projekt má jasně formulované cíle a výstupy, přiměřený a hospodárný rozpočet,
> projekt má dostatečně zpracovaný realizační plán a časový harmonogram.

Vyplněnou žádost o grant TGM je nutné odeslat v elektronické podobě na adresu spolek@muni.cz nejpozději do soboty 28.2.2015 23:59 h.

Všechny žádosti o grant TGM, které splní podmínky grantů TGM postoupí do druhého kola grantového řízení. To se uskuteční v pondělí 9.3.2015 16:00-19:00 h Komenského nám. 2, místnost 201 za účasti členů správní rady SAPMU. Na základě grantové žádosti, 3 minutové prezentace a 5 minutové diskuse s žadateli vybere správní rada SAPMU nejlepší projekty, které získají Grant TGM 2015. V případě, že projekt v grantovém řízení uspěje, uzavře SAPMU ve středu 11.3.2015 se žadatelem smlouvu o udělení grantu TGM. Grant TGM bude příjemci poskytnut v jedné splátce nejpozději do 14 dnů od uzavření smlouvy.

Příjemce grantu TGM 2015 předkládá SAPMU nejpozději do 30.6.2016:
> závěrečnou zprávu o projektu s podrobným vyúčtováním projektu,
> ukázky informačních a propagačních materiálů projektu,
> minimálně 10 fotografií v elektronické podobě.

Harmonogram grantů TGM 2015:
pondělí 17.11.2014 vyhlášení grantů TGM 2015 (25. výročí Listopadu 1989)
sobota 28.2.2015 23:59 h uzávěrka přihlášek grantového řízení
pondělí 9.3.2015 16:00-19:00 h Komenského nám. 2, místnost 201: druhé kolo grantového řízení
středa 11.3.2015 uzavření smluv s úspěšnými žadateli, převod grantu TGM na účet žadatele
čtvrtek 30.6.2016 termín pro předložení závěrečné zprávy a dočerpání finanční podpory

SAPMU chce podpořit projekty, které:
> originálním způsobem reagují na potřeby doby a nedostatky společnosti,
> přinášejí nová řešení a nové trendy ve vzdělávání,
> kultivují celospolečenskou diskusi a utváření názorů,
> aktivizují společnost, podporují dobrovolnictví, aktivní občanství a zájem o veřejné dění,
> pomáhají nastavovat transparentní a demokratické fungování společnosti,
> rozvíjí mezikulturní, mezigenerační, mezioborový a mezináboženský dialog a spolupráci,
> reprezentují Masarykovu univerzitu v České republice či ve světě.

SAPMU nemůže podpořit projekty, které:
> realizují nestudenti Masarykovy univerzity = absolventi, zaměstnanci, veřejnost…
> jsou nejasné a nesrozumitelné,
> mají formu diplomové práce jednotlivce,
> jsou organizovány s velkým množstvím partnerů, kde je zapojení SAPMU zcela mizivé,
> představují jednorázovou akci bez dlouhodobějších přesahů,
> nejsou originální a inovativní, představují x-tý ročník v řadě,
> žádají stipendia, suplují funkci stipendijních fondů fakult,
> jsou zaměřeny na úzkou komunitu lidí, nejsou určeny veřejnosti,
> mají podobu večírků, párty, mají komerční charakter,
> představují činnost / provoz sdružení nikoli konkrétní projekt.

Příklady ideálních projektů:
> Brněnský listopad
> Inventura demokracie, www.inventurademokracie.cz
> Masarykovy debaty, www.masarykovydebaty.cz
> Demagog.cz, www.demagog.cz
> Kabinet Havel, www.ceskavize.cz
> QMU, www.qmu.cz
> Zelený kampus, zelenykampus.biomania.cz
> Fyzikální cirkus, cirkus.hvezdarna.cz
> Uppsala Model United Nations (UMUN), www.uppsalamun.org
> Lesní mateřská školka Dobroděj, lmsdobrodej.webnode.cz
> Syreczech, www.syreczech.cz
> Komunitní centrum Syřiště, https://www.facebook.com/centrumsyriste
> Úsměv všem, https://www.facebook.com/Usmevvsem

Grant TGM není potřeba vyčerpat za každou cenu, za cenu zbytečných či nesmyslných výdajů. Nevyčerpané prostředky z Grantu TGM je možné vrátit na účet SAPMU. Usilujeme o co nejšetrnější a nejefektivnější využití finančních prostředků. Vrácené peníze budou použity v dalším kole grantů TGM.

Řešitelé mohou pro řešitelský tým žádat odměnu za realizaci projektu ve výši až 15% Grantu TGM. Odměna za realizaci bude vyplacena po uzavření projektu a splnění všech náležitostí. SAPMU zastává filozofii, že každá kvalitní tvůrčí práce má být náležitě oceněna. Ani v neziskovém sektoru není možné naplno pracovat zcela zadarmo. SAPMU odvahu a dobrou práci ocení!

Ke stažení:
Plakát [PDF 24 kB]
Základní informace [PDF 60 kB]
Žádost o grant [DOC 228 kB]
Závěrečná zpráva [DOC 143 kB]


Comments are closed.