Granty TGM 2019–2. kolo a výsledky

Do letošního ročníku Grantů TGM se přihlásilo 18 úplných projektů, které od SAPMU žádaly prostředky ve výši 225 690 Kč, přičemž celkový rozpočet projektů byl 789 980 Kč. Veřejné prezentace dne 13. 5. 2019 před zástupci výboru, správní rady, členy SAPMU a také před ostatními žadateli o grant se zúčastnili zástupci 11 projektů. Z nich SAPMU vybral čtyři, které podpoří celkovou částkou 35 000 Kč. Smlouvy mohou být podepsány od 14. 5. 2019 a prostředky převedeny na účty žadatelů o grant.

Autorům vítězných projektů blahopřejeme a všem děkujeme za účast.

Projekty vybrané k financování:

  1. Čtvrtky bez bariér – filmový cyklus projekcí pro zrakově a sluchově znevýhodněné, kolektiv studentek FF MU vedený Terezou Bredlovou, 13 000 Kč.
  2. Fakescape – úniková hra rozvíjející mediální gramotnost, vývoj verze pro ZŠ, kolektiv studentů a studentek FSS MU vedený Josefem Sípem, 8 000 Kč.
  3. Seminart – mezioborové diskusní fórum propojující dějiny umění s dalšími obory, kolektiv studentek a studentů FF MU vedený Petrou Willerthovou, 5 000 Kč.
  4. Studenti pro porozumění – besedy na SŠ v JMK představující problémy lidí z marginalizovaných komunit a rozvíjející empatii, Natálie Kozáková a Vojtěch Vrabec z FSS MU, 9 000 Kč.

Comments are closed.