HOVORY S TGM – 11. valné shromáždění spolku

Rádi naříkáme na poměry a na tu republiku, ale nezapomínejme,
že republika bude prostě taková, jaká bude většina občanů.
“ TGM

Milí přátelé a členové spolku,
zveme vás na HOVORY S TGM – 11. valné shromáždění SAPMU.
Tentokrát v atmosféře první republiky s vůní kávy a vína.
Pátek 20. 11. 2015 16:00-18:30 h Akademický klub MU, Žerotínovo nám. 9, Brno

Program setkání:
> Shrnutí aktivit a hospodaření spolku v roce 2015: Tomáš Mozga
> Slovo rektora MU Mikuláše Beka
> Absolventské aktivity MU 2016: Vítězslav Dohnal
> SAPMU očima studentů MU, výstupy marketingové analýzy: Simona Škarabelová
> Diskuse o dalším směřování absolventských aktivit MU
> Volba čestných členů, správní rady, předsedy a výboru
> Schválení výše členských příspěvků, rozpočtu a plánu činnosti na rok 2016
> Neformální setkání s přáteli u sklenky moravského vína

Velice uvítáme nové posily do výboru spolku a pomoc s organizováním absolventských akcí, vydáváním zpravodaje, pořádáním setkání a seminářů, získáváním finančních prostředků a darů, správou spolkové místnosti, administrativou grantů TGM, rozvíjením spoluprací, propagací a dalšími. Zapojte se do činnosti spolku! Nominace zájemců o členství ve výboru SAPMU přijímáme do úterý 10. 11. 2015 23:59 h na spolek@muni.cz. Zároveň přijímáme nominace zájemců o předsednictví spolku a nominace na čestné členy spolku.

Přijďte vyjádřit své nápady a přání, přijďte diskutovat a měnit směřování absolventských aktivit MU.
Prosíme o potvrzení Vaší účasti do neděle 15. 11. 2015 na spolek@muni.cz.
Děkujeme a těšíme se na setkání s Vámi!

Pozvánka PDF 181 kB


Comments are closed.