Masarykova univerzita ujíždí na Wikipedii

Pedagogy, studenty a absolventy MU zveme na nevšední zahájení akademického roku 2015/2016: seminář o využití Wikipedie ve vysokoškolské výuce, který se koná pod záštitou rektora Masarykovy univerzity Mikuláše Beka a děkana Filozofické fakulty MU Milana Pola.

Pondělí 14. září 2015 14:00–16:00 hodin
Filozofická fakulta MU, Arne Nováka 1, budova B2, učebna B2.13

Přednášejí a diskutují:
Jan Sokol, profesor filozofie, wikipedista
Marek Blahuš, wikipedista rezident na MU
Karolína Stehlíková, Katedra divadelních studií FF MU
Jiří Rambousek, Katedra anglistiky a amerikanistiky FF MU

Program:
I. BLOK
14:00–14:15 Základní údaje o Wikipedii: Marek Blahuš (15 min)
Kdy, kde, kdo, jak, statistiky, projekty
Srovnání české Wikipedie s ostatními
Open access, svobodné licence

14:15–14:25 Potenciál Wikipedie pro vysokou školu: Jan Sokol (10 min)
Proč být aktivním wikipedistou?

14:25–14:40 Diskuse: Jan Sokol, Marek Blahuš (15 min)

II. BLOK
14:40–14:50 Masarykova univerzita na Wikipedii: Marek Blahuš (10 min)
Wikipedista rezident, WikiProjekt MU, Wikizpravodaj MU

14:50–15:00 Filozofická fakulta MU na Wikipedii: Marek Blahuš (10 min)
Ústavy, osobnosti, absolventi, zajímavosti FF MU, wikipedisté FF MU

15:00–15:15 Wikipedie ve výuce FF MU: Karolína Stehlíková, Jiří Rambousek (15 min)
Dosavadní zkušenosti pedagogů MU s Wikipedií ve výuce

III. BLOK
15:15–15:35 Využití Wikipedie ve výuce: Marek Blahuš (20 min)
Jak editovat a rozvíjet českou Wikipedii?
Jak citovat, jak zveřejňovat pod svobodnou licencí?
Možnosti zapojení studentů a pedagogů, projekty a semináře FF MU
Nabídka technického zaškolení a konzultací

15:35–16:00 Diskuse: Marek Blahuš, Karolína Stehlíková, Jiří Rambousek (25 min)

Prosíme o potvrzení účasti do 13. září na spolek@muni.cz.
Děkujeme a těšíme se na společné setkání a diskusi.

>> Wikipedie: Masarykova univerzita
>> WikiProjekt Masarykova univerzita

Pozvánka PDF 497 kBComments are closed.