Návštěva pracoviště Archivu bezpečnostních složek v Kanicích – 4. září 2019

Kdy: 4. září 2019 (středa)

Sraz: 14.05 na Staré Osadě u zastávky autobusu 201 (autobus odjíždí 14.15, návštěva archivu je domluvena na 15.00)

Jízdenky IDS JMK s sebou, tam pojedeme přes zóny 100, 101 a 210, zpátky přes zóny 215 a 100 (konkrétní jízdenka závisí na tom, kdo je nebo není vlastníkem „šalinkarty“; jízdenky se případně dají koupit i u řidiče a v Bílovicích na zastávce).

Navštívíme pracoviště Archivu bezpečnostních složek, které se nachází v lese nad Kanicemi (přes samotnou obec Kanice vůbec nepůjdeme).

Poté se procházkou přes pomníčky a studánky „Lesnického Slavína“ (cca 5 km) přesuneme do Bílovic nad Svitavou na vlak, případně k posezení v Obecní hospodě (viz přihlašovací formulář).

Návrat: z Bílovic nad Svitavou vlakem (17.49, 18.21, 18.48, 19.21, 19.48…) do Brna-Židenic nebo Brna-hlavního nádraží (vlaků z Bílovic se odklon na „Dolní“ netýká), je také možno jet autobusem 75 (odjezdy 17:47, 18.17, 18.49…) zpátky na Starou Osadu, případně do Slatiny.

Maximální počet účastníků je omezen na 20, přednost mají dříve zaregistrovaní.


Comments are closed.