Pozvánka na náhradní valné shromáždění SAPMU

Vážené členky, vážení členové SAPMU,

dne 27. 10. 2017 jsme se sešli pouze v počtu 7, ale připravili jsme základní změny stanov a program na rok 2018.
Jak již bylo avizováno, sejde se náhradní valné shromáždění s totožným programem dne 18. října 2017 v 17:00 hod. v zasedací místnosti děkanátu PrF MU, Veveří 70.

Program:

  • Shrnutí aktivit a schválení výsledků hospodaření spolku v roce 2016 a části roku 2017.
  • Schválení rozpočtu a plánu činnosti do konce roku 2017 a na rok 2018, schválení výše členských příspěvků na rok 2018.
  • Projednání a schválení nových stanov spolku. Viz tento návrh.
  • Schválení čestných členů, volba nových členů správní rady, předsedy a výboru SAPMU.

Po jednání je připravena prohlídka auly a nové knihovny PrF.
Připravíme i malé občerstvení a proto prosíme o potvrzení účasti v tomto formuláři.

Hezký den přeje a na další aktivní spolupráci se těší
Výbor SAPMU


Comments are closed.