Pozvánka na valné shromáždění SAPMU

Vážené členky, vážení členové SAPMU,
dne 4. 5. 2017 se sešlo valné shromáždění, které přispělo k ujasnění perspektiv SAPMU a k probuzení části členské základy. Všem zúčastněným členům za jejich aktivní přístup velice děkujeme. V dobré víře jsme schválili nové orgány spolku, ovšem v procesu jejich zápisu do registru jsme zjistili, že toto jednání nebylo úplně v souladu s novým občanským zákoníkem. Ustanovení našich stanov v části VI. bod 47, že „byly upraveny v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.“, se bohužel týkalo jen názvu spolku, a nikoliv vlastního obsahu stanov. Podle zákona mělo v případě menší než nadpoloviční účasti členů následovat náhradní jednání VS. Protože v původní pozvánce nebyl návrh na změnu stanov, rozhodl výbor ve složení Jolana Navrátilová, Ondřej Zahradníček, Zdeněk Moravec a Martin Glogar dne 22. 8. 2017 následovně:

 1. Oficiálně bude jménem SAPMU a výboru i nadále vystupovat Martin Glogar.
 2. Valné shromáždění spojíme s plánovanou společenskou akcí SAPMU. Těšit se můžete na představení zásad družstevního hospodaření coby ekonomické alternativy, která slouží více lidem než penězům. Věříme, že široký výběr veganských specialit a férové kávy „s přesahem i příběhem“ potěší Vaše smysly a přispěje k příjemně strávenému odpoledni v kruhu kolegů – členů SAPMU.
 3. Valné shromáždění se sejde dne 27. září 2017. Bude se konat v družstevní férové kavárně Tři ocásci, třída Kpt. Jaroše 18, Brno v 17:00 hod. s tímto programem:
  1. Shrnutí aktivit a schválení výsledků hospodaření spolku v roce 2016.
  2. Schválení rozpočtu a plánu činnosti do konce roku 2017 a na rok 2018, schválení výše členských příspěvků na rok 2018.
  3. Projednání a schválení nových stanov spolku. (Diskusi o nových stanovách zahájíme nejpozději 17. září 2017 zveřejněním návrhu na webových stránkách SAPMU).
  4. Schválení čestných členů, volba nových členů správní rady, předsedy a výboru SAPMU.
   1. Nominace na předsedu SAPMU (statutární zástupce): Danuše Spáčilová (PrF)
   2. Nominace členů výboru: Jolana Navrátilová, Zdeněk Moravec (PřF), Martin Glogar (CZS), Ondřej Zahradníček (LF), Kateřina Janků
 4. Pokud se nesejde nadpoloviční většina členů, bude svoláno v souladu s § 257 OZ náhradní jednání VS se stejným programem (pravděpodobně na 18. října 2017 v 17:00 hod. do zasedací místnosti děkanátu PrF MU).

Prosíme o předběžné potvrzení Vaší účasti v tomto formuláři.

Hezký den přeje a na další aktivní spolupráci se těší
Výbor SAPMU


Comments are closed.