Představujeme pracoviště MU – Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty – 26. 6. 2017

Dne 26. června 2017 se v 15:15 sejdeme u vrátnice přírodovědecké fakulty. Historii a současnost zahrady nám představí Ondřej Zahradníček ze Sdružení přátel botanické zahrady, který nás na závěr také provede po zahradě. Mezitím od 15.30 navštívíme skleníky, kde bude zajištěn odborný výklad pracovníků zahrady.
Vstupné do skleníků hradí Spolek absolventů, tj. pro členy je účast na akci zdarma, ostatní uhradí na pokladně 40,- Kč za exkurzi do skleníku.

Přihláška


Comments are closed.