Proměna českých absolventských spolků v roce 2014

Jak se změnily absolventské spolky českých univerzit za poslední rok?
Jak jsou spolky aktivní a jak si mezi nimi stojí SAPMU?
Přinášíme report z činnosti za rok 2014… [PDF 191 kB]

Akademie múzických umění v Praze (AMU), www.amu.cz
:-( neaktivní, absolventy neřeší, jen databáze absolventů
=> Databáze Absolventů AMU, www.amu.cz/cs/pro-absolventy (databáze)

Akademie výtvarných umění v Praze (AVU), www.avu.cz
:-( neaktivní, absolventy neřeší
=> nic

Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU), www.czu.cz
:-) aktivní, nárůst aktivit
=> Klub absolventů ČZU v Praze, www.ka.czu.cz (setkání, bulletin)
2014: setkání absolventů po 50 letech (12.5.), setkání absolventů po 25 letech (19.9.), 2x bulletin

České vysoké učení technické v Praze (ČVUT), www.cvut.cz
:-) aktivní, nárůst aktivit
=> Spolek absolventů a přátel ČVUT, www.absolventicvut.cz (setkání, vzdělávání, přednášky expertů, sbírka)
2014: návštěva UCEEB (26.3.), Legoroboti na Karláku (28.4.), grilovačka na Strahově (19.6.), vodní slalom (9.10.), Vánoce v muzeu (9.12.), sbírka na varhany

Janáčkova akademie múzických umění v Brně (JAMU), www.jamu.cz
:-( neaktivní, absolventy neřeší, jen databáze absolventů
=> absolventi, www.jamu.cz/vyhledavani/absolventi.html (databáze)

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU), www.jcu.cz
:-( absolventy neřeší
=> Klub absolventů U3V, www.kau3v.cz (vzdělávání)
=> Klub absolventů Zemědělské fakulty JU, klubabs.zf.jcu.cz (setkání)
2014: 15. setkání absolventů a přátel (29.8.)
=> Klub absolventů Zdravotně sociální fakulty JU, 4tis.cz/index.php/klub-absolventu

Masarykova univerzita (MU), www.muni.cz
:-) aktivní univerzita, aktivní absolventi, nárůst aktivit
=> Spolek absolventů a přátel Masarykovy univerzity, www.spolek.muni.cz (Granty TGM, MU tým Wikipedie, setkání, srazy absolventů, vzdělávání, podpora studentských spolků, přednášky expertů, dary knihovnám MU, kalendář akcí, informačník, Facebook…)
2014: Granty TGM 2014 (3.3.), Patnáct let s Mendelem, sraz molekulárních biologů (3.-4.5.), Tajemné Zábrdovice, architektonická procházka Brnem (6.5.), představení studentského divadla SveTr v Uppsale (8.5.), 14. Filmový festival Fakulty informatiky (15.5.), Svoboda & solidarita, vzrušující příběh Nadace Charty 77, setkání s Františkem Janouchem a Adou Kolman (17.11.), dar 676 knih knihovnám MU (20.11.), 10. valné shromáždění s návštěvou Centra Syřiště (24.11.), Česká wikikonference (29.11.), 8x Husa klub, 10x informačník, MU tým Wikipedie, kalendář akcí…
=> Absolventi Masarykovy univerzity, www.absolventi.muni.cz (kontakty, časopis Absolvent, databáze, absolventská síť MU is.muni.cz/absolventi,
Facebook, absolventská karta, benefity MU, benefity www.alive.cz)

Mendelova univerzita v Brně (MENDELU), www.mendelu.cz
:-( neaktivní, poslední info 2009
=> Klub absolventů MZLU v Brně, ipm.mendelu.cz/cz/klub_absolventu (setkání, vzdělávání)

Ostravská univerzita v Ostravě (OSU), www.osu.cz
:-) aktivní, nárůst aktivit
=> Absolventi Ostravské univerzity, absolventi.osu.cz (setkání, kontakty, kariéra, bulletin)
2014: Majáles (7.5.), setkání absolventů na koncertu Dana Bárty (10.10.), setkání absolventů na koncertu Felixe Slováčka (16.12.), bulletin

Slezská univerzita v Opavě (SU), www.slu.cz
:-( neaktivní, poslední info 2011
=> absolventi, www.slu.cz/slu/cz/absolventi (databáze, setkání, kariéra)
=> Absolventi SU OPF Karviná, absolventi.rs.opf.slu.cz/ (kontakty, kariéra, časopis)

Technická univerzita v Liberci (TUL), www.tul.cz
:-( neaktivní či skryté aktivity
=> Klub absolventů Technické univerzity v Liberci, www.tul.cz/absolventi_501 (info, kontakty, setkání), absolventská síť TUL https://stag-new.tul.cz/wps/portal/absolvent/

Univerzita Hradec Králové (UHK), www.uhk.cz
:-( neaktivní, absolventy neřeší, jen databáze absolventů
=> absolventi, https://www.uhk.cz/cs-CZ/UHK/Studium/Absolventi (databáze)

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP), www.ujep.cz
:-( neaktivní
=> Spolek absolventů a přátel UJEP, www (info, setkání)

Univerzita Karlova v Praze (UK), www.cuni.cz
:-) aktivní, v červnu 2014 založen Klub Alumni UK
=> Spolek absolventů a přátel UK => nově Klub Alumni UK, www.cuni.cz/UK-16.html (setkání, vzdělávání, kalendář akcí, benefity UK, benefity www.alive.cz, Facebook)
2014: Zahradní slavnost UK – prezentace Klubu Alumni UK (18.6.), Motolský parník 2014 (24.6.), Den celoživotního vzdělávání na UK (11.10.), registrace do klubu (od září), Kurz cvičení metodou SM systém, Svatoštěpánské setkání v kostele sv. Jiljí (26.12.)
=> Akademický klub 1. lékařské fakulty UK, www.lf1.cuni.cz/akademicky-klub (setkání, vzdělání)
2014: vernisáž výstavy „Krajinou, městem, přírodou“ sdružení PAV (3.2.), křest knihy Petra Bartůňka „Doktoři jsou taky lidi“ (8.10.), setkání s americkým psychiatrem Samuelem Shemem (16.10.), křest knihy Pavla Dungla „Ortopedie“ (21.10.)
=> Alumni Klub PřF UK, www (benefity)
2014: sraz absolventů (12.9.), vánoční koncert ()
=> Common Law Society, www.society.cz (setkání, vzdělávání)
=> Klub absolventů studijního oboru Studia občanského sektoru, ksos.fhs.cuni.cz
=> Matfyzák, spolek studentů a přátel MFF UK, www.matfyzak.cz (Beánie, ples…)
=> Sdružení Alumni, ies.fsv.cuni.cz/cs/node/149 (bankety)
=> Spolek přátel Evangelické teologické fakulty UK v Praze, spoleketf.org (setkání)

Univerzita Palackého v Olomouci (UP), www.upol.cz
:-) aktivní, v listopadu 2014 založen Klub absolventů
=> Klub absolventů, www.absolventi.upol.cz (databáze, web, vzdělávání, newsletter, kariéra, Upsolvent – přednášky absolventů, karta absolventa, benefity…)
2014: přednáška Jakuba Železného a zahájení činnosti klubu (4.11.), přednáška Antonína Polácha (8.12.), karta absolventa, databáze absolventů, newsletter…

Univerzita Pardubice (UPa), www.upce.cz
:-( neaktivní
=> Klub absolventů a přátel UPa, www.upce.cz/spoluprace/absolventi/co-je-klub.html (?)

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB), www.utb.cz
:-) aktivní jen na jedné fakultě
=> Klub absolventů Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, www (info, kontakty, setkání, vzdělávání, newsletter)
2014: IV. dobročinný bazar (21.-23.10.), darujte krev (3.-6.11.), celoživotní vzdělávání

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (VFU), www.vfu.cz
:-( absolventy neřeší
=> nic
2014: promoce absolventů po 50 letech (23.6.), info

Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO), www.vsb.cz
:-) aktivní
=> Alumni – absolventská síť, https://www.vsb.cz/alumni (kontakty, setkání, kariéra, rozhovory)

Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE), www.vse.cz
:-) aktivní, nárůst aktivit, inspirace
=> Klub absolventů VŠE, ka.vse.cz (info, setkání, vzdělávání, slevy, práce, významní absolventi, centrální databáze absolventů VŠE, zpravodaj, absolventi ve výuce…)
2014: 2. odborné setkání absolventů FMV VŠE (10.4.), odborné setkání absolventů FIS VŠE (15.4.), Den s VŠE (17.5.), Ples VŠE (3.12.), Absolventské středy na VŠE (5.11., 12.11., 19.11., 26.11., 10.12., 17.12.)

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT), www.vscht.cz
:-) aktivní
=> Klub absolventů VŠCHT Praha, alumni.vscht.cz (info, setkání, vzdělávání, newsletter)
2014: přednáška B. Očenáškové Nezákonné drogy (20.11.), valné shromáždění klubu absolventů (28.11.), přednáška M. Bendové Na ramenou obra termodynamiky (11.12.)

Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ), www.vspj.cz
:-( neaktivní, absolventy neřeší
=> nic

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (VŠTE), www.vstecb.cz
:-( neaktivní
=> Absolventský klub VŠTE, www.vstecb.cz/Absolventsky-klub-74.htm (nefunkční web)

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (VŠUP), www.vsup.cz
:-( neaktivní, absolventy neřeší
=> nic

Vysoké učení technické v Brně (VUT), www.vutbr.cz
:-) aktivní, nárůst aktivit, inspirace
=> absolventi VUT v Brně, www.vutbr.cz/absolventi (info, kontakty, databáze, setkání, vzdělávání, kariéra, newsletter Vutarium)
=> ELEKTRON – klub absolventů a přátel FEKT a FIT VUT, www.feec.vutbr.cz/ELEKTRON/ (setkání, vzdělávání)
2014: exkurze Sonoscentrum (4.9.), výstava Svět tajemných Baltů (11.9.), přednáška Leoš Janáček a jeho tvorba (18.9.), 64. vycházka Neznámými stezkami areálu VUT pod Palackého vrchem (20.9.), exkurze Noc vědců (26.9.), výstava Velká válka 1 (9.10.), 65. vycházka Jelení žlíbek (11.10.), přednáška Sauna – cesta ke zdraví a trvalé pohodě (16.10.), zájezd zámek Milotice (25.10.), přednáška Chráněná krajinná oblast Slavkovský les (13.11.), přednáška Neznámá česká světice sv. Dobroslava (27.11.), výstava Velká válka 2 (4.12.), exkurze FIT Božetěchova (18.12.), 66. vycházka Holedná (20.12.)
=> Spolek absolventů FAST VUT, www.fce.vutbr.cz/sabfast (nefunkční web)

Západočeská univerzita v Plzni (ZČU), www.zcu.cz
:-) aktivní, nárůst aktivit
=> Klub absolventů ZČU, www.zcu.cz/absolventi (kontakty, setkání, festival absolventů, dárcovství krve, stáže, odborné praxe, časopis)
2014: Festival absolventů 2014 (3.10.)

SAPMU je
> jedním z mála spolků, které fungují jako občanské sdružení
> jedním z nejaktivnějších absolventských spolků v České republice
> jediným spolkem s transparentním účetnictvím a členskou základnou
> jediným spolkem řízeným absolventy nikoli univerzitními hodnostáři z titulu své funkce
> jediným spolkem, který finančně, materiálně a lidsky podporuje studentské projekty
> jediným spolkem s aktivním týmem Wikipedistů
> jediným spolkem, který získává dary pro svou univerzitu
> spolkem s nejrozmanitější činností

Report [PDF 191 kB]


Comments are closed.