Šest vědců z Muni získalo cenu Velvyslanectví Francie za rok 2018

Ceny byly předány ve středu 20. června 2018 v Buquoyském paláci. Z více než sedmdesáti vědců bylo vybráno 21 laureátů v oborech chemie, počítačové vědy, lékařství, farmacie, jaderný výzkum a humanitní a společenské vědy. Z Masarykovy univerzity uspělo šest vědců:

  • Zdeněk Farka – obor chemie – za výzkum biosenzorů a jejich kombinace s nanočásticemi.
  • Miroslav Krepl – obor chemie – za práci o komplexech bílkovin a nukleových kyselin.
  • Josef Wilczek – obor humanitních a společenských vědy – za práci o nových přístupech k získávání, systematizaci a interpretaci archeologických artefaktů, v níž spojuje humanitní vědy s disciplínami jako matematika, statistika a počítačové vědy se záměrem alespoň částečně tento proces automatizovat.
  • Michal Balážia – obor počítačových věd – za vývoj biometrického systému, který rozpozná osoby na kamerovém záznamu už jen díky sledování jejich stylu chůze.
  • Luboš Kubíček – obor lékařství.
  • Pavlína Janovská – obor farmacie – za práci o roli migrace v patogenezi chronické lymfocytární leukémie.

Odkazy


Comments are closed.