Spolek hostí Františka Janoucha

Zakladatel Nadace Charty 77 František Janouch a jeho paní Ada Kolman
navštíví Brno u příležitosti 25. výročí Listopadu 1989

František Janouch (*22. září 1931 Lysá nad Labem) Wikipedie
český a švédský jaderný fyzik, spisovatel, zakladatel a předseda Nadace Charty 77

František Janouch patří ke generaci, jejíž velká část nejprve uvěřila v nesmyslné ideály, aby z nich vzápětí vystřízlivěla se všemi osobními i pracovními důsledky.“ Ján Sebechlebský

Na vysokoškolská studia odešel do SSSR, Vystudoval fyzikální fakultu Leningradské univerzity. Následovala aspirantura a kandidátská disertace na Lomonosově univerzitě v Moskvě. V době svých studií na Moskevské státní univerzitě byl v roce 1956 zvolen předsedou revoltující organizace čs. studentů na této univerzitě. Po obhajobě kandidátské disertace a návratu do Československa byl vedoucím oddělení teoretické jaderné fyziky v ÚJF v Řeži, předsedou organizace KSČ tamtéž a docentem na MFF UK v Praze. Byl zakládajícím členem Evropské fyzikální společnosti a zástupcem jejího výkonného tajemníka.

V roce 1970 byl z politických důvodů vyhozen ze zaměstnání a bylo mu zakázáno přednášet na Karlově univerzitě. Po četných mezinárodních protestech mu bylo v roce 1974 umožněno odjet do zahraničí. Pracoval nejdříve v Niels Bohrově Institutu v Kodani, potom přijal hostující profesuru, kterou mu nabídla Švédská Královská akademie věd. Po skončení této profesury pro něj zřídila Švédská vláda zvláštní místo vědeckého pracovníka v bývalém Nobelově ústavu pro fyziku ve Stockholmu. Přednášel na desítkách univerzit v mnoha zemích Evropy, USA a Asie.

V roce 1978 ve Stockholmu spolu s dalšími založil Nadaci Charty 77, kterou vede až do současné doby. V roce 1992 byl velvyslancem Československa a vedoucí čs. delegace na Helsinské následné konferenci v Helsinkách. V letech 1996–2000 zastupoval EU v Kyjevě jako evropský zástupce ředitele projektu Science and Technology Center in Ukraine. V roce 1975 byl zbaven čs. občanství, od roku 1979 je občanem Švédského království, v roce 1990 mu bylo čs. občanství navráceno. Roku 2001 mu prezident Václav Havel udělil Medaili Za zásluhy

Bibliografie
> S občanským průkazem na střechu světa, 1965 Praha, Svět sovětů
> Sedm dopisů z Prahy, 1974 Praha (německy, italsky, holandsky, rusky, česká verze vycházela v Listech)
> Neretušované pohlednice z Číny, 1980 Kolín nad Rýnem 1980, Index (česky, švédsky, rusky)
> Nej, jag klagar inte: dagbok från „normaliseringen“ i Tjeckoslovakien 1968-75, 1981 Stockholm, Tiden, ISBN 91-550-2482-3, překlad Josef Brettschneider, ilustrace Jan Kristofori (česky, rusky, italsky)
> En osminkad bild av Kina, 1982 Stockholm, Bromberg Bokförlag, ISBN 91-7608-116-8, překlad Josef Brettschneider a Lída Müllerová
> Kärnkraften i Sovjet och Östeuropa i skuggan av Tjernobyl, 1986 Stockholm, Utrikespolitiska institutet, překlad a přepracování Ulla Nordlöf-Lagerkranz
> La scienza assediata, Marsilio editore, vydavatel a spoluautor František Janouch, 1977 Venezia
> Att vara poet: Jaroslav Seifert mellan poesi och politik, 1986 Stockholm, Ordfront a Charta 77 stiftelse, ISBN 91-7324-277-2, Jiří Brabec, František Janouch a Miloslava Slavíčková
> Ne, nestěžuji si. Malá normalizační mozaika, 1990 Praha, Mladá fronta, ISBN 80-204-0212-8
> Případ Andrej Sacharov. Korespondence, kontakty a setkání s akademikem Sacharovem, 1994 Brno, Atlantis, ISBN 80-7108-075-6 (vyšlo též švédsky, anglicky a rusky)
> Šel básník chudě do světa, Nobelova cena pro Jaroslava Seiferta, 1995 Praha, Český spisovatel, ISBN 80-202-0569-1
> Sám ďábel by se rděl, otcovy dopisy z nacistických koncentráků, 2003 Praha, Akropolis, ISBN 80-7304-040-9 (vyšlo též německy)
> Václav Havel a František Janouch, korespondence 1978-2001, 2007 Praha, Akropolis, 978-80-86903-54-5
> Na smutek není čas. korespondence mezi Františkem a Rivou Krieglovými a Františkem Janouchem a Adou Kolmanovou (1974-1979), 2009 Praha, Nadace Charty 77, ISBN 978-80-254-5994-2
> František Janouch a Arnošt Kolman, Jak jste tak mohli žít?, 2011 Praha, Novela BOHEMICA
> Myslím zeleně, proto volím jádro, 2011 Praha, Akropolis, ISBN 978-80-87481-46-2
> Korespondence, Janouch/Vaculík, 2012 Praha, Mladá Fronta, ISBN 978-80-204-2686-4


Comments are closed.