Studentská genderová konference MeziMeze 2018 – 30. 11.

30. 11. se koná konference MeziMeze, která získala podporu z Grantu TGM.

Vizí druhého ročníku studentské genderové konference MeziMeze je propojit studující, které/ří se zabývají tématikou genderu v rámci rozličných akademických disciplín. Chceme vytvořit prostor pro setkání a kritickou diskuzi, propojovat různorodé zkušenosti a perspektivy.

meziMeze

MeziMeze

Můžete se těšit jak na studentské příspěvky, tak na hosty z praxe a následný program. Konference je přístupná všem, bez nutnosti předchozí registrace. Nevybíráme žádný účastnický poplatek.


Comments are closed.