Výroční zpráva SAPMU za rok 2014

Jaký byl spolkový rok 2014? Co zajímavého jsme zažili a zrealizovali?
Výroční zpráva SAPMU za rok 2014 [PDF 1,9 MB]

=> k 31.12.2014 měl spolek 186 členů (přibylo 55 nových členů, 45 členů ukončilo členství)
=> stav financí k 1.1.2014: pokladna 0 Kč, účet 128.461,57 Kč = 128.461,57 Kč
=> stav financí k 31.12.2014: pokladna -76 Kč, účet 93.588,94 Kč = 93.512,94 Kč
=> celkové příjmy 2014 = 67.131,09 Kč
=> celkové výdaje 2014 = 102.079,72 Kč
=> v roce 2014 hospodařil SAPMU se schodkem 34.948,63 Kč.
Kompenzováno ziskem z předchozího roku 2013.

DARY A DÁRCI => získali jsme dary v celkové výši 91.310 Kč
MU TÝM WIKIPEDIE => pořádali jsme českou wikikonferenci, www.wikikonference.cz
FONDY KNIHOVEN MU => jsme rozšířili o 676 knih v hodnotě 49.310 Kč
GRANTY TGM => podpořili jsme 5 odvážných studentských projektů částkou 60.000 Kč
SETKÁNÍ => pomohli jsme zrealizovat 8 akcí, kterých se zúčastnily stovky lidí
EXPERTI => na univerzitní půdu přinášíme praktické životní zkušenosti absolventů MU
KALENDÁŘ AKCÍ => www.spolek.muni.cz/udalosti/kalendar

3.3.2014 pět studentských projektů získalo Grant TGM 2014, info
29.4.2014 vydán první informačník na MailChimp
3.-4.5.2014 Patnáct let s Mendelem, setkání molekulárních biologů v rodném domě J. G. Mendela v Hynčicích deset let po absolutoriu MU
6.5.2014 Tajemné Zábrdovice, architektonická procházka Brnem s Rostislavem Koryčánkem a Janem Hanákem, info
8.5.2014 Představení studentského divadla SveTr v Uppsale
15.5.2014 14. Filmový festival Fakulty informatiky MU, info
17.11.2014 Svoboda & solidarita, vzrušující příběh Nadace Charty 77, setkání s Františkem Janouchem a Adou Kolman, info
20.11.2014 předán dar 676 knih knihovnám MU
24.11.2014 Jubilejní 10. valné shromáždění SAPMU s návštěvou Centra Syřiště, info
29.11.2014 Česká wikikonference na brněnské hvězdárně, info

=> 9 osobností se stalo čestnými členy:
Jasna Flamiková (1969) ředitelka Nadace Veronica, absolventka PřiF MU
Pavel Franc (1978) právník, ředitel organizace Frank Bold, absolvent PrF MU
František Janouch (1931) jaderný fyzik, zakladatel Nadace Charty 77
Leoš Jordán jednatel firmy MB cargo s.r.o., dopravce
Ada Kolman (1939) mikrobioložka, Nadace Charty 77
Radim Petratur (1977) zakladatel SAPMU, absolvent FI MU
Kateřina Smutná (1947) archivářka, ředitelka Moravského zemského archivu, absolventka FF MU
Jiří Voráč (1965) filmový historik, absolvent a pedagog FF MU
Jiří Vorlíček (1944) lékař, onkolog, absolvent a pedagog LF MU

Výroční zpráva SAPMU za rok 2014 [PDF 1,9 MB]


Comments are closed.