Zvoleno nové vedení spolku

10. jubilejní valné shromáždění SAPMU
pondělí 24. 11. 2014 16:30-18:30 h Centrum Syřiště, Kounicova 42, Brno
Zápis [PDF 86 kB]

I. Prezentace Centra Syřiště a ochutnávka fair trade NaZemi, Rastislav Kiseľ (16:30-16:50)
Kancelář NaZemi sídlí v Centru Syřiště, Kounicova 42, 602 00 Brno, www.nazemi.cz
Fair trade obchůdek NaZemi v Brně najdete na Pekařské 22, obchod.nazemi.cz/cs/

II. SAPMU rekapitulace roku 2014, Tomáš Mozga (16:50-17:15)
Administrativa, členové, dary a dárci
Aktivity: Granty TGM 2014, MU tým Wikipedie, informačník na MailChimp, knihovny MU
Hospodaření 2014

III. Pohled rektora Masarykovy univerzity Mikuláše Beka (17:15-17:30)
Pan rektor ocenil dosavadní aktivity SAPMU, vyjádřil politování nad informačními šumy a nedostatečnou komunikací a potvrdil zájem Masarykovy univerzity o aktivity SAPMU a spolupráci s absolventy. Vedení MU bude do budoucna v úzkém kontaktu s vedením SAPMU a všechny informace budou předávány napřímo. Pan rektor je ochotný se v řadě absolventských aktivitách SAPMU osobně angažovat.

IV. SAPMU v roce 2015, Tomáš Mozga a diskuse všech účastníků (17:30-18:20)
Granty TGM => podpora studentských projektů
Spolková místnost => podpora aktivních studentů
MU tým Wikipedie => prezentace MU a významných absolventů na Wikipedii
Setkání => pořádání setkání, vzdělávacích a kulturních akcí
Experti => předávání životních zkušeností a know-how absolventů MU
Fondy knihoven MU => doplňování fondů dary z celého světa
Stipendia pro ukrajinské studenty => lov mozků pro MU, podpora talentovaných studentů

V. Volba vedení a schvalování návrhu rozpočtu na rok 2015 (18:20-18:40)
Volba předsedy SAPMU (statutární zástupce)
Navržena Simona Škarabelová, ta je ochotná být jen místopředsedkyní. Patová situace je vyřešena návrhem staronového předsedy s mandátem na 1 rok do příštího valného shromáždění: Tomáš Mozga, Bartoňova 827, 530 12 Pardubice, r.č. 801122/3308
PRO = 11, PROTI = 0, ZDRŽEL SE = 1

Volba výboru SAPMU (výkonný orgán)
Simona Škarabelová (místopředsedkyně), koordinace týmu, partneři, propagace…
David Jochman, databáze členů, komunikace se členy, partneři/slevy…
Martin Glogar, granty TGM, spolkovna, spolky MU…
Tomáš Mozga (předseda), granty TGM, hospodaření, absolventi v zahraničí…
Barbora Antonová, setkání, ukrajinská stipendia, facebook…
Zdeněk Moravec, správa webu, kalendář akcí, facebook…
Marek Blahuš, MU tým Wikipedie…
…dary knihovnám MU, setkání, experti, informačník…
PRO = 9, PROTI = 0, ZDRŽEL SE = 3

Dovolení 2 členů správní rady SAPMU (poradní a kontrolní orgán)
Rostislav Koryčánek, Moravská galerie v Brně
Jan Všianský, podnikatel, investor, 42Angels
PRO = 12, PROTI = 0, ZDRŽEL SE = 0

Schválení nominace čestných členů SAPMU
Jasna Flamiková (*1969) ředitelka Nadace Veronica
Pavel Franc (*1978) právník, ředitel Frank Bold (dříve EPS)
František Janouch (*1931) a Ada Kolman (*1939) Nadace Charty 77
Leoš Jordán (*) & MB cargo s.r.o., dopravce
Radim Petratur (*1977) informatik, zakladatel SAPMU
Kateřina Smutná (*1947) ředitelka Moravského zemského archivu
Jiří Voráč (*1965) filmový historik, Filozofická fakulta MU
Jiří Vorlíček (*1944) onkolog, Lékařská fakulta MU
PRO = 11, PROTI = 0, ZDRŽEL SE = 1
Všechny navržené osobnosti s čestným členstvím souhlasí.

Výše členských příspěvků SAPMU na rok 2015, návrh: stejné jako v roce 2012, 2013 a 2014
= základní 200 Kč / mecenáš 400 Kč / student 50 Kč / čestný člen 0 Kč (platba dobrovolná)
Pro plynulé prodloužení členství na další rok je nutné uhradit členský příspěvek do Po 31.3.2015.
PRO = 12, PROTI = 0, ZDRŽEL SE = 0

Návrh rozpočtu 2015, stav k 1.1.2015: pokladna 0 Kč, účet ~ 90.000 Kč = 90.000 Kč
příjmy – výdaje 2015: ~ 0 Kč (vyrovnaný rozpočet)
příjmy 2015: 91.000 Kč
výdaje 2015: 101.000 Kč
PRO = 12, PROTI = 0, ZDRŽEL SE = 0

Zápis [PDF 86 kB]


Comments are closed.